UnderviserdagSom underviser og kursusledere på Ferskvandscentret tilbyder vi dig årligt en temadag med et spændende og inspirerende emne med fokus på undervisning og formidling. Her møder du mange af dine kolleger, og sammen får I redskaber, viden og inspiration til at gøre undervisningen endnu bedre og endnu mere udbytterig og spændende.


 Klik på de enkelte årstal og læs mere om dagene, vi allerede har afholdt.

2016: Grafisk facilitering og digital undervisning

Mette Ullersted

Underviser: Mette Ullersted (www.metteullersted.dk)

Dagen var delt i to:

Først gav vores egen kursusudvikler Suna Schleiss Thomsen en introduktion til Adobe Connect. Det er et værktøj, der gør det muligt at give vores kursister endnu højere udbytte ved fx at lave en on line session med forventningsafstemning og niveauafklaring før kurset eller spørgetime efter kurset. Vi afprøvede noget af praksis med chat, mikrofoner og præsentationsvisning.

Den anden halvdel var en tusch-i-hånden-oplevelse: Mette Ullersted lærte os, at vi godt kan tegne! En lang række praktiske øvelser, hvor alle tegnede med gode tuscher på store ark papir gav os bedre håndelag.

Samtidig forklarede Mette, hvordan man kan forbedre udbyttet hos kursisterne ved at bruge tuschen og flip-overen eller white boardet til at underbygge budskabet. Meget lærerigt!

 

2015: Brænd igennem med din undervisning

Underviserdag 2015: Brænd igennem med din undervisning

Underviser: Line Friis Frederiksen og Mikkel Frederiksen.

I 2015 handlede underviserdagen om at brænde igennem: Hvordan fanger du deltagerne fra første øjeblik? Hvordan fastholder du deres opmærksomhed? Og hvordan sikrer du, at de forstår selv svært og kompliceret stof?

Vi kombinerede nogle af emnerne fra de forrige år. Line og Mikkel gav os masser af inspiration, idéer og værktøjer til at lave levende, dynamisk, afvekslende og fængende undervisning, både når det gælder indhold, fremføring og PowerPoint.

Vi var også flere, der fik rykket egne grænser med de praktiske øvelser...

Endelig fomidlede især Mikkel noget af den nyeste viden om læringsstile, som har vist sig at være en fremragende måde at skabe interesse, engagement og læring – og især er brugbart, når folk skal lære nyt og svært tilgængeligt stof.

 

2014: Præsentationsteknik og Prezi

Undervisning i præsentationsteknik

Underviser: Christina Steensgaard Høyer, Imprezzing (www.imprezzing.dk)

 

Dagen var delt i to:

Første halvdel havde fokus på den personlige præsentation; forskelige persontypers behov for kommunikation, stemmen og ordene. Vi fik tips og tricks til at understøtte budskabet, og der var flere plenumøvelser.

 

Anden del af dagen var en introduktion til Prezi, som er et anderledes værktøj til at lave præsentationer, et alternativ til PowerPoint. Prezi kan bruges til undervisning, men også til for eksempel hjemmesider.

Se mere på www.prezi.com og www.imprezzing.com.

 

2013: Cooperative Learning: Læring i fællesskaber

Gruppearbejde om cooperative learning

Underviser:
Konsulent Mette Stange, Fredericia. www.mebo-consult.dk

Undervisningen var tilrettelagt ud fra cooperative learnings principper, så gennem undervisningen og mange praktiske øvelser oplevede vi på egen krop og hoved, hvordan en undervisningspædagogisk metode som CL virker. Det var positivt overraskende og meget håndgribeligt.

Emner:
Metode og principper bag CL, lærerens rolle, voksnes læring og motivation, voksne og CL samt masser af øvelser med fokus på videndeling, hele gruppens samarbejde og ”energi” til gruppearbejdet.

 

2012: Kropssprogets stemme

Kursist modtager undervisning i kropssprogets stemme

Underviser:
Konsulenten og skuespilleren Pia Mourier


Dagen var en blanding af oplæg og deltageraktiviteter. Vi blev introduceret til redskaberne om, at blive bevidst om egne nonverbale signaler og til at skabe sammenhæng mellem det sagte ord og kropssproget.

 

Sammenhæng mellem kropssprog og stemmeføring, så gennemslagskraften bliver størst muligt som underviser, blev afprøvet, ligesom øvelser i stemmens tempo, klang og betonings betydning for kommunikationen generelt også blev gennemgået og øvet.

Emner:
Kropssprog, stemmens betydning, at komme ind i et rum og skabe fokus, gennemslagskraft som underviser.
 

2011: Aktiv undervisning

Process omkring aktiv undervisning
Undervisere:
Erhvervspsykologerne Hanna El-kholy og Thomas Staal.

Dagen var en blanding af oplæg og deltageraktiviteter. Vi blev introduceret til forskellige måder at skabe aktivitet og læring på og afprøvede mage af teorierne.  Udvikling af relationerne mellem underviser og kursister - skabe tillid og motivation, så læringsprocessen fremmes - kom vi også omkring.

Emner:
Forventningsafstemninger, evaluering, ice breakers, læringsrummet, performance og formidling, fastholdelse af læring, handlingsplaner, SMART mål, transformationsprocessen.
 

2010 Formidling og læring

Undervisere modtager undervisning i formidling og læring

Underviser:

Ole Lauridsen

Dagen var en blanding af oplæg og deltageraktiviteter, hvor vi fik oplevet, hvordan aktiv læring virker.

Vi fik kortlagt egen læringsstil og styrker og fik afprøvet det i praksis. Power Point og andre formidlingsværktøjers brug i undervisningen, så de virker bedst muligt var gennemgående i dagen.

Emner:
Formidling, læringsstile, aktiv læring, formidlingsværktøjer, involverende undervisning

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde