Et kursus bliver til

Et kursus eller en temadag bliver til

Ferskvandscentrets Kursusafdeling udvikler hvert år adskillige nye kurser og nye temadage. Herunder giver vi en kort beskrivelse af, hvordan et kursus tager form.

Idéen til kursus opstår

Idéen til et kursus opstår som oftest hos kursusudvikleren. Ud fra vores kendskab til de forskellige fagområder kan vi se et muligt behov for et kursus.
 
Det sker dog ikke sjældent, at undervisere eller kursister kommer til os med en idé til et kursus.
 
Vi drøfter idéen med erfarne medarbejdere inden for fagområdet, fx kommunale medarbejdere eller driftsledere på renseanlæg. Idéerne drøftes ofte også med rådgivere og organisationer.

Vi finder en kursusleder

Holder idéen til et kursus, finder kursusudvikleren en kursusleder. Kursuslederen er den gennemgående person under kurset, er medansvarlig for kursets faglige integritet og er kursusudviklerens sparringspartner under udviklingen af kurset. Kursuslederen kan fx være en kommunal medarbejder fra forvaltning eller forsyning eller en rådgiver. 

Kurset tager form

Når programmet er lagt foreløbigt fast, finder kursusudvikleren egnede undervisere. Vi lægger vægt på gode undervisningsevner og høj faglighed, med formidlingsevnen som højeste prioritet. Undervejs kan vi regulere i programmet.

Det færdige kursus

To til tre måneder før kurset afholdes har vi et færdig kursusprogram. Vi laver en invitation på tryk. Invitationen sendes ud til kommunernes relevante afdelinger, til forsyninger og renseanlæg, rådgivere, genbrugsstationer og andre. Programmerne lægges også her på hjemmesiden i oversigterne over fagområder.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde