Vandløbsrestaurering

Obligatorisk Vandløbsteknikerkursus (2 VTp)

Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

Målgruppe: Kurset er både for folk ved skrivebordet og åmanden, som begge spiller en stor rolle i lokale vandløbsforbedringer. Det er også meget relevant for entreprenøren og rådgiveren. Kort sagt alle, der arbejder med vandløb og vandløbenes fysiske tilstand.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Her får du viden og inspiration til at gøre noget noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse og til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

Baggrund
Fjernelse af mindre spærringer og restaurering af vandløb har en fremtrædende plads i de aktuelle Vand- og Naturplaner. De er blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

En god fysisk tilstand og fri faunapassage er af afgørende betydning for vandløbenes kvalitet. I disse år gennemføres der derfor mange vandløbsrestaureringer. I de store vandløb er det ofte store komplicerede projekter, som kræver særlig økonomi og ingeniørmæssig ekspertise.

I de mindre private og kommunale vandløb kan der derimod ofte opnås betydelige resultater med væsentlig mindre indsats. I betragtning af de små vandløbs meget store betydning bl.a. som gyde- og opvækstområde for fisk, er det vigtigt, at vandløbsmedarbejderne har et godt kendskab til de mange enkle og ofte billige metoder, der findes til restaureringsarbejde.
Undervisere
Kursusledelse
• Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune
• Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S
• Biolog Daniel Lindvig, Herning Kommune
• Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA
18137
Vandløbsrestaurering
9. november 2020 til
10. november 2020
Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde