Vand- og naturhandleplankurser

Kurser, der understøtter gennemførslen af vand- og naturhandleplaner

  • 6. dec 2018

    Lær om vandløbslovens ”erstatningsparagraffer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrage sig et unødvendigt erstatningsansvar.

1 kursus fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde