Procesteknik 2

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
Målgruppe: Driftsteknikere og øvrige medarbejdere på renseanlæg, der er beskæftiget med processer på renseanlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker forståelse for processerne, vil også med udbytte kunne deltage i kurset. Kurset er også relevant for medarbejdere, der er beskæftiget på industrianlæg. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til Procesteknik 1.
Se program
25. oktober 2021
08:30 Ankomst og kaffe
09:15 Velkomst og præsentation
  Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
09:45 Biologisk og kemisk baggrundsviden
  Opsummering af nøgleparametre
  Vibeke R. Borregaard
10:45 Gruppearbejde: Nøgleparametre
  Vibeke R. Borregaard og Jan Høgh
12:00 Frokost
13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
  Vibeke R. Borregaard
14:00 Pause
14:15 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
  Vibeke R. Borregaard
15:00 Kaffe og kagebord i Dråben
15:30 Fosforfjernelse teori/praksis
  Jeppe Bregnedahl
16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
  Jeppe Bregnedahl
18:00 Middag
19:30 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand
26. oktober 2021
08:30 Massebalancer
  Opgaver omkring massebalancer
  Vibeke R. Borregaard
10:30 Pause
10:45 Forskellige eksempler på anlægstyper
  Vibeke R. Borregaard
11:45 Oplæg til anlægsbesøg
  Vibeke R. Borregaard
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
  Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
  Mogens Lindgaard
15:45 Kaffe
16:00 Procesdata og styring
  Mogens Lindgaard
18:00 Middag
19:30 Oplæg til gruppearbejde: Styr på begreberne
  Vibeke R. Borregaard
21:00 Aftenservering
27. oktober 2021
08:30 Resumé
08:45 Gruppearbejde: Styr på begreberne (pause indlagt)
  Kim Sundmark
10:45 Pause
11:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
12:30 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
13:30 Gruppearbejde. Case (pause indlagt)
  René Hansen
15:00 Kaffe og evaluering
  Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
  Lone Carlsson og Vibeke R. Borregaard
Undervisere
Kursusledelse
• Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
Undervisere
• Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S
• Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S
• Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S
• Procesingeniør Jan Høgh, Krüger A/S
• Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S
• Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
18276
Procesteknik 2
25. oktober 2021 til
27. oktober 2021
Tilmeldingsfrist: 24. september 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 11650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde