Procesteknik 2

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
Målgruppe: Driftsteknikere og øvrige medarbejdere på renseanlæg, der er beskæftiget med processer på renseanlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker forståelse for processerne, vil også med udbytte kunne deltage i kurset. Kurset er også relevant for medarbejdere, der er beskæftiget på industrianlæg. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til Procesteknik 1.
Uddybende oplysninger
Om kurset
På Procesteknik 2 bygger vi videre på Procesteknik 1. Vi går mere i dybden med kendt stof og tager fat på nye emner som driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder. Kurset rummer masser af spændende emner, se bare listen herunder:

• Biologisk og kemisk baggrundsviden
• Kvælstoffjernelse
• Fosforfjernelse
• Anlægstyper
• Driftsoptimering
• Efterpolering/hygiejnisering
• Videregående slambehandling
• Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i slam
• Massebalancer
• SRO-anlæg
• Driftsdokumentation

Kurset veksler mellem teori, ekskursion, gruppearbejde, hvor du regner på processerne og erfaringsudveksling.
Undervisere
Kursusledelse
• Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
Undervisere
• Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S
• Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S
• Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S
• Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S
• Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S
18256
Procesteknik 2
3. maj 2021 til
5. maj 2021
Tilmeldingsfrist: 2. april 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 11200,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde