Praktisk drift af afløbssystemer

SPILDEVANDS- OG AFLØBSOPERATØRKURSUS

Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
Målgruppe: Forsyningsselskabernes nye driftstekniske medarbejdere, der står for den daglige drift og vedligeholdelse af afløbssystemet, såvel ledningsnettet som overløbsbygværker, bassiner, pumpestationer m.m. Kurset er også relevant for rådgivere og entreprenører som udfører nogle af disse opgaver.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.

Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.

Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.

Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
Undervisere
Kursusledelse
• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Afdelingsleder Jan Christiansen, Fredericia Spildevand og Energi A/S
• Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S
• Kemiingeniør Asger Holbæk Jensen, CRECEA A/S
• Projektleder Keld Leerskov Hansen, Arwos A/S
• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers
• Miljøkemiker Line Tovgaard, Fredericia Spildevand og Energi A/S
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
18027
Praktisk drift af afløbssystemer
30. marts 2020 til
31. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 28. februar 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde