Prøvetagning af spildevand

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.
Målgruppe: Ansatte, der udtager prøver og foretager flowmålinger på spildevand. Kurset er også relevant for medarbejdere, der deltager i processtyringen af renseanlæg. Desuden medarbejdere på renseanlæg og virksomheder, der selv foretager egenkontrol, rådgivende firmaer m.fl.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Få udbygget din viden og oparbejdet dine færdigheder i brug af metoder og apparatur, så du kan foretage så repræsentativ en prøveudtagning og flowmåling af spildevand som muligt.

Bliv introduceret til begrebet kvalitetsstyring, og få en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagning.
Kurset giver:
- baggrundsviden for en korrekt prøveudtagning
- viden om metoder til prøveudtagning og flowmåling af spildevand
- metoder til dataopsamling og - behandling
- viden om hygiejne og sikkerhed
- et helhedsindtryk af og forståelse for forureningskontrol

Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, praktisk arbejde, gruppeopgaver og demonstration af udstyr.
Undervisere
Kursusledelse
• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
Undervisere
• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
• Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S
• Key Account Manager Per Iversen, ICM A/S
• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet
• Afdelingsleder Jesper Koldsø, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
• Miljøtekniker Lotte Larsen, Fors A/S
• Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen
18304
Prøvetagning af spildevand
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 10400,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde