Prøvetagning af spildevand

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

Du oparbejder dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

Du får kenskab til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.
Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.

Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.
Målgruppe: Ansatte, der udtager prøver og foretager flowmålinger på spildevand. Kurset er også relevant for medarbejdere, der deltager i processtyringen af renseanlæg. Desuden medarbejdere på renseanlæg og virksomheder, der selv foretager egenkontrol, rådgivende firmaer m.fl.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Få udbygget din viden og oparbejdet dine færdigheder i brug af metoder og apparatur, så du kan foretage så repræsentativ en prøveudtagning og flowmåling af spildevand som muligt.

Bliv introduceret til begrebet kvalitetsstyring, og få en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagning.
Kurset giver:
- baggrundsviden for en korrekt prøveudtagning
- viden om metoder til prøveudtagning og flowmåling af spildevand
- metoder til dataopsamling og - behandling
- viden om hygiejne og sikkerhed
- et helhedsindtryk af og forståelse for forureningskontrol

Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, praktisk arbejde, gruppeopgaver og demonstration af udstyr.
Undervisere
Kursusledelse
• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
Undervisere
• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
• Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S
• Konsulent, Sikkerhedsmateriel Per Iversen, ICM/ArSiMa
• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet
• Afdelingsleder Jesper Koldsø, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
• Miljøtekniker Lotte Larsen, Fors A/S
• Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen
17942
Prøvetagning af spildevand
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 10400,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde