Drift af pumpestationer

SPILDEVANDS- og AFLØBSOPERATØRKURSUS

Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

Målgruppe: Medarbejdere, der forestår den daglige drift og vedligeholdelse af pumpestationer. Kurset er også relevant for driftsledere, der ønsker et større kendskab til pumpestationer.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.
Undervisere
Kursusledelse
• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S
• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S
• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet
• Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg
• Direktør Kurt Svenningsen, Jydsk Pumpe Service
• Spildevandschef Ivan Vølund, VCS Service ApS
18041
Drift af pumpestationer
12. maj 2020 til
14. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 10. april 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 10900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde