Spildevandsoperatørkurser

Du kan blive Spildevandsoperatør på Ferskvandscentret. Uddannelsen er en meget væsentlig brik i kvalificeringen af medarbejdere i spildevandsbranchen, ikke mindst i forsyningerne.

Hvis du følger mindst tre af de grundlæggende spildevands- og afløbskurser kan du få bevis på det. Aftale mellem 3F (SiD) og Kommunernes Landsforening. SiD (nu 3F) indgik i 1998 en overenskomst, hvori kravene til uddannelse af Spildevandsoperatører blev lagt fast.

Vi anbefaler, at du så vidt muligt og over flere år tager alle Spildevandsoperatøruddannelsens kurser. Tidligere holdt spildevandsoperatører sig til 2-3 kurser med en bestemt retning, for eksempel processer eller afløb. Udviklingen med sammenlægninger og færre medarbejdere har gjort, at flere og flere tager alle seks kurser udover grundkurset. Det giver de bredeste kompetencer – og et endnu større og stærkere netværk blandt kolleger i andre forsyninger.

Vi opdaterer selvfølgelig kurserne fra gang til gang, så den nyeste, relevante viden er med, og de mest egnede undervisere er på plads. I deres struktur er kurserne stadig de samme, som vi har udbudt i 20 år, og de samme som er beskrevet i overenskomsten mellem KL og 3F fra 1998.

Se den fulde oversigt over Spildevandsoperatøruddannelsen og hent folderen her.

11 kurser fundet.
 • Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 26. - 28. okt 2020

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 1. - 2. dec 2020

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 25. - 29. jan 2021

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 22. - 24. mar 2021

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 12. - 14. apr 2021

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

  Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

 • 26. - 28. apr 2021

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 3. - 5. maj 2021

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 23. - 27. aug 2021

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 27. - 29. sep 2021

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 25. - 27. okt 2021

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

11 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde