Tilladelser til regnbetingede udledninger

Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
Målgruppe: Myndighedspersoner, der skal give udledningstilladelser til regnbetingede udledninger, samt rådgivere på spildevandsområdet.
Se program
24. september 2020
09:00 Ankomst og kaffe
09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
09:45 Spildevands effekt på vandmiljøet
  - Stoffernes specifikke effekt, herunder iltforbrug
- Fysisk tilstand og erosion i vandløb
  Brian Rosenkilde
10:15 Regnbetingede udledninger - begreber og teknik
  Brian Rosenkilde
10:45 Kaffe og te
11:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
  - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen
- Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
- Stofkvoter i søer og kystområder
  Bo Skovmark
12:00 Frokost
13:00 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
  - Sagsbehandling set historisk, i dag og et bud på fremtiden
- Overvejelser i forhold til recipienten
- Cases
  Nicolaj Thomassen
15:00 Kaffe, te og kage i dråben
15:15 Tilladelser til regnbetingede udledninger
  - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
- Relevante vilkår
  Bo Skovmark
16:30 Pause (forberedelse til afgang)
16:45 Afgang til besigtigelse
  Bo Skovmark og Brian Rosenkilde
18:45 Forventet hjemkomst
19:00 Middag
21:00 Aftenservering og socialisering
25. september 2020
08:00 Opsamling på RBU fra i går
  Brian Rosenkilde
08:30 Beregninger og eksempler
09:00 Kaffepause
09:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
  - Sagsbehandlingsregler
- Forvaltningsretlige grundsætninger
- Praksis fra domstole og nævn
  Peter Nymann
11:45 Beregninger og eksempler
  Brian Rosenkilde
12:15 Frokost
13:15 Mulig kommunal praksis?
  - Eksempel paradime for sags gennemgang
- Gennemgang af enkelte kursisters egne udledningstilladelser
  Brian Rosenkilde
15:15 Afrundning og evaluering
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Civilingeniør Brian Rosenkilde, Sweco Danmark A/S
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Civilingeniør Brian Rosenkilde, Sweco Danmark A/S
• Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen
• Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, Orbicon A/S
18121
Tilladelser til regnbetingede udledninger
24. september 2020 til
25. september 2020
Tilmeldingsfrist: 21. august 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde