Andre kurser for personale på renseanlæg

Værktøjskurser for renseanlægspersonale om emner, der ikke direkte vedrører spildevandsprocesserne

20 kurser fundet.
 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.

 • 29. - 30. okt 2018

  Giver dig endnu mere viden om den til tider vanskelig proceskontrol og lader dig arbejde mere detaljeret med massebalancer.

 • 22. nov 2018

  Ny rottebekendtgørelse på vej - hør nyt her. 2018 har været et stort rotteår - eller har det? Hvordan bekæmper vi rotterne - uden gift?

 • 26. - 27. nov 2018

  Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, kan du nu komme mere i dybden med den praktiske måling og fejlsøgning på det elektriske anlæg - og en pumpebrønd med frekvensomformer.

 • 29. nov 2018

  Ny rottebekendtgørelse på vej - hør nyt her. 2018 har været et stort rotteår - eller har det? Hvordan bekæmper vi rotterne - uden gift?

 • 3. - 5. dec 2018

  En ny overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.

 • 17. jan 2019

  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.

 • 11. - 13. mar 2019

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 25. - 27. mar 2019

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 2. apr 2019

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 8. - 9. apr 2019

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 25. - 26. apr 2019

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette nye kursus noget for dig.

 • 29. apr 2019

  Kurset giver dig den nødvendige viden omkring reglerne i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 13. - 15. maj 2019

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 14. - 15. maj 2019

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

 • 18. - 19. jun 2019

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 20. jun 2019

  Forbehandlingen på et renseanlæg er et meget vigtig rensetrin, hvor du virkelig skal tænke over at udnytte dine ressourcer optimalt.

 • 30. sep - 2. okt 2019

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 1. okt 2019

  Pumper vibrerer, og vibrationer kan give revner i afløbssystemet. Få grundlæggende forståelse for vibrationernes betydning i afløbssystemer. og hvad man kan gøre for at modvirke dem.

20 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde