Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

58 kurser fundet.
 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.
  Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende.

 • Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, kan du nu komme mere i dybden med den praktiske måling og fejlsøgning på det elektriske anlæg - og en pumpebrønd med frekvensomformer.

 • 4. - 6. maj 2020

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 7. maj 2020

  Projektdagen er for dig, der arbejder med projekter og gerne vil træne helt konkrete metoder, som hjælper dig til at minimere risici i projektet. Kurset giver forståelse for hvad der er brug for i din projektledelse, ud fra de krav og risici de juridiske rammer definerer (udbudsret, entrepriseret mv.).
  Med afsæt i en case får du helt praksisnær læring om hvad juraen betyder for projektlederens opgaver og ansvar. Det vil blive en aktiv dag, hvor du kommer til at arbejde med betydningen for din interessentanalyse, risikolog, detailplanlægning og får indsigt i, hvad der kan gå galt, hvis du ikke har styr på disse forhold.
  Der bliver masser af erfaringsudveksling med dine medkursister og tæt dialog med de engagerede undervisere, der hver i sær brænder for juraen og projektledelsen. Målgruppen er således projektledere hos forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere, projektmedarbejdere der sætter pris på at forstå projektleders rolle samt jurister, der rådgiver projektledere.

  Du bliver undervist af stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare samt specialist i udbud og entreprise Laila Krenchel, Haugaard Braad advokatfirma

 • 14. maj - 10. sep 2020

  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

 • 18. - 19. maj 2020

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?

 • 26. - 28. maj 2020

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 28. maj 2020

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 8. - 9. jun 2020

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse.

 • 8. - 9. jun 2020

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 15. jun 2020

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 18. jun 2020

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 19. jun 2020

  Du får styrket din evne til at gøre din specialistviden til et aktiv for dig og din virksomhed. Ved at oversætte viden og projekter til strategiske prioriteter i virksomhed, samfundet og blandt politikerne kan du overbevise mere effektivt og blive anerkendt for dit arbejde og din viden. Derfor trænes også personlig gennemslagskraft og troværdig mundtlig formidling.

  Det efterfølgende webinar giver deltagerne inspiration og værktøjer til at finde deres egen autentiske og troværdige stil på talerstolen. Derfor bliver du ikke mødt med faglige oplæg med også inspirerende cases og praktiske øvelser, der styrker din gennemslagskraft når du præsenterer et emne,

 • 22. - 23. jun 2020

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 23. - 25. jun 2020

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 25. jun 2020

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 17. - 21. aug 2020

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 18. aug 2020

  Lær hands on, hvordan du i praksis vedligeholder små vandområder - med le, net, wire, Truxorbåd og andet

 • 19. - 20. aug 2020

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 26. - 27. aug 2020

  I danske forsyninger er projektarbejdet én af grundstenene i det daglige arbejde - og prioritering og sikring af synergi mellem projekter er en stående nødvendighed, når hele projektporteføljen skal planlægges og eksekveres.

  Hvert eneklt projekt igangsættes for at generere en eller ande form for effekt eller værdiskabelse. En gevinst der kan være økonomisk, miljømæssig, kunderelateret eller noget helt andet - og som bringer jer et skridt tættere på realisering af jeres strategiske mål.

  Men ofte kan gevinsterne opleves difuse og uhåndgribelige - og deraf svære at fastholde og leverere,. Måske går opfølgningen på gevinstrealiseringen endda helt i glemmebogen, når først projekterne slutter. På kurset får du værktøjer til at arbejde dedikeret med gevinstrealisering.

  På kurset får du helt konkrete metoder og værktøjer, som du kan bruge på ledelsesniveau - og viden om hvordan du stiller de rette krav og sikrer de fornødne procesjusteringer for dine projektledere og din organisation. Det betyder at du efter kursets afslutning er i stand til at fremskaffe data til at udføre det nødvendige prioriteringsarbejde og sikre den altafgørende gevinstrealisering.

 • 1. sep 2020

  Her bliver du klædt på til administrere lokal håndtering af regnvand fra bygninger og veje.

 • 2. sep 2020

  Februar 2020 og Danmark er "under vand". Debatten om forvaltning af de danske vandløb er i fuld gang pga massive oversvømmelser, ikke mindst langs Gudenåen. Faktuel viden og faglige kompetencer om bl.a. vandløbsregulering, opmåling og grødeskæring er vigtigere end nogen siden.
  Temadagen samler op på fakta om vandløbsforvaltning og vedligehold med afsæt i læring fra vinterens oversvømmelser. Hvad fik vi lært? Hvad gør vi nu?

  Temadagen skal bidrage til at praksisnær læring fra vinterens oversvømmelser bliver kommunikeret, så erfaringer kan blive delt og de bedste løsninger bragt i anvendelse.

  Program under udarbejdelse.

 • 2. - 3. sep 2020

  Her kommer du hele vejen rundt om de nye transportsystemer, så du gør det hele rigtigt første gang.

 • 2. - 4. sep 2020

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 7. - 9. sep 2020

  Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.

 • 15. sep - 7. okt 2020

  Forløbet styrker dine muligheder for at få succes med digitaliseringsstrategi. Kurset omfatter en vekselvirkning imellem teoretisk viden og praktiske handlinger, hvor vi hele kurset igennem følger en tilrettelagt case med udgangspunkt i en mellemstor dansk forsyningsvirksomheds hverdag.

 • 17. sep 2020

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 17. sep 2020

  Kom og bliv klogere på svovlbrinten

 • 22. - 23. sep 2020

  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen?

 • 24. - 25. sep 2020

  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

 • 28. - 30. sep 2020

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 29. - 30. sep 2020

  Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?

 • 1. okt 2020

  Pumper vibrerer, og vibrationer kan give revner i afløbssystemet. Få grundlæggende forståelse for vibrationernes betydning i afløbssystemer. og hvad man kan gøre for at modvirke dem.

 • 5. - 7. okt 2020

  Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 6. - 7. okt 2020

  Kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.

 • 20. - 22. okt 2020

  Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.

 • 21. okt 2020

  Polymer - en vej til lavere omkostninger?

 • 26. - 28. okt 2020

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 27. - 28. okt 2020

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.

 • 28. - 29. okt 2020

  Få basisviden om afløbssystemer. For medarbejdere uden afløbsteknisk uddannelse.

 • 2. - 3. nov 2020

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

 • 3. nov 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag.

 • 5. - 12. nov 2020
  (18171)

  Kurset vil gøre dig i stand til at kunne returnere til din organisation og drive og styre IT investeringer med afsæt i en stærk teoretisk og praktisk værktøjskasse af konkrete redskaber. Kurset vil ruste dig fagligt til at udføre en behovsopgørelse på venge af din organisations behov for digitalisering, samt at kunne gennemføre selve indkøbet på en kompetent måde.

  Som del af kurset bliver du i stand til at sætte dig ind i tankegangen hos en IT-leverandør.

 • 5. nov 2020

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 10. - 11. nov 2020

  Om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og de specielle forhold i spildevandsbranchen.

 • 19. nov 2020

  Rotterne er en stor plage, men hvordan bekæmper vi rotterne bedst?

 • 23. - 24. nov 2020

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 24. nov 2020

  Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder

 • 26. nov 2020

  Rotterne er en stor plage, men hvordan bekæmper vi rotterne bedst?

 • 1. - 2. dec 2020

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 9. - 10. dec 2020

  Kurset omhandler de specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for.

 • 25. - 29. jan 2021

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 24. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 15. - 16. mar 2021

  Det er vigtigt at kende sit slam, og en af måderne er mikroskopering.

 • 22. - 24. mar 2021

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 12. - 14. apr 2021

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

  Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

58 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde