Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

48 kurser fundet.
 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, kan du nu komme mere i dybden med den praktiske måling og fejlsøgning på det elektriske anlæg - og en pumpebrønd med frekvensomformer.

 • 25. sep 2020

  Et online kursus d. 25. september 2020 kl. 9:30-11:00
  Margrethe Børsting, SimpleDraw giver dig en introduktion til gratisk facilitering. Kurset er relevant for dig, der har fokus på at være en god formidler, samtalepartner og projektleder indenfor det tekniske område. Samt for dig, der gerne vil styrke din kommunikation og det engagerede følgeskab omkring dine beslutninger i din organisation.

  Du får en introduktion til værktøjet grafisk facilitering og lærer at tegne nogle simple ikoner og symboler, som du kan bruge med det samme.

 • 28. - 30. sep 2020

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 5. - 7. okt 2020

  Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 20. okt 2020

  Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne skal forebygges, findes og udbedres.

 • 21. okt 2020

  Polymer - en vej til lavere omkostninger?

 • 26. - 28. okt 2020

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 26. okt - 11. dec 2020

  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

 • 27. - 28. okt 2020

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.

 • 28. - 29. okt 2020

  Få basisviden om afløbssystemer. For medarbejdere uden afløbsteknisk uddannelse.

 • 2. - 3. nov 2020

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

 • 3. nov 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag.

 • 5. - 12. nov 2020
  (18171)

  Kurset vil gøre dig i stand til at kunne returnere til din organisation og drive og styre IT investeringer med afsæt i en stærk teoretisk og praktisk værktøjskasse af konkrete redskaber. Kurset vil ruste dig fagligt til at udføre en behovsopgørelse på vegne af din organisations behov for digitalisering, samt at kunne gennemføre selve indkøbet på en kompetent måde.

  Som del af kurset bliver du i stand til at sætte dig ind i tankegangen hos en IT-leverandør.

 • 5. nov 2020

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 10. - 11. nov 2020

  Om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og de specielle forhold i spildevandsbranchen.

 • 17. - 18. nov 2020

  I danske forsyninger er projektarbejdet én af grundstenene i det daglige arbejde - og prioritering og sikring af synergi mellem projekter er en stående nødvendighed, når hele projektporteføljen skal planlægges og eksekveres.

  Hvert enkelt projekt igangsættes for at generere en eller anden form for effekt eller værdiskabelse. En gevinst der kan være økonomisk, miljømæssig, kunderelateret eller noget helt andet - og som bringer jer et skridt tættere på realisering af jeres strategiske mål.

  Men ofte kan gevinsterne opleves diffuse og uhåndgribelige - og deraf svære at fastholde og levere. Måske går opfølgningen på gevinstrealiseringen endda helt i glemmebogen, når først projekterne slutter. På kurset får du værktøjer til at arbejde dedikeret med gevinstrealisering.

  På kurset får du helt konkrete metoder og værktøjer, som du kan bruge på ledelsesniveau - og viden om hvordan du stiller de rette krav og sikrer de fornødne procesjusteringer for dine projektledere og din organisation. Det betyder at du efter kursets afslutning er i stand til at fremskaffe data til at udføre det nødvendige prioriteringsarbejde og sikre den altafgørende gevinstrealisering.

 • 19. nov 2020

  Rotterne er en stor plage, men hvordan bekæmper vi rotterne bedst?

 • 23. - 24. nov 2020

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 24. nov 2020

  Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder

 • 26. nov 2020

  Få styr på regler og praksis for håndtering af arealer, servitutter og erstatningsforhold i forbindelse med areal og rettighedserhvervelse.

 • 26. nov 2020

  Rotterne er en stor plage, men hvordan bekæmper vi rotterne bedst?

 • 1. - 2. dec 2020

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 3. dec 2020

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 9. - 10. dec 2020

  Kurset omhandler de specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for.

 • 25. - 29. jan 2021

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 9. feb 2021

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 24. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 11. mar 2021

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 15. - 16. mar 2021

  Det er vigtigt at kende sit slam, og en af måderne er mikroskopering.

 • 18. mar 2021

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 22. - 24. mar 2021

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 25. mar 2021

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 12. - 14. apr 2021

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

  Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

 • 20. - 22. apr 2021

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 26. - 28. apr 2021

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 27. apr 2021

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 3. - 5. maj 2021

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 18. - 19. maj 2021

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?

 • 25. - 27. maj 2021

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 2. - 3. jun 2021

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse.

 • 14. - 15. jun 2021

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 17. jun 2021

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 23. - 27. aug 2021

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 27. - 29. sep 2021

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 5. - 6. okt 2021

  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

 • 25. - 27. okt 2021

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

48 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde