Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

60 kurser fundet.
 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, kan du nu komme mere i dybden med den praktiske måling og fejlsøgning på det elektriske anlæg - og en pumpebrønd med frekvensomformer.

 • Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 9. dec 2020

  Er du bekendt med at Energistyrelsen har sendt et lovforslag i høring bl.a. angående betalingsloven?

 • 11. dec 2020

  Online kursus om forsyningers køb af arealer og servitutrettigheder.

  Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær hvordan du hjælper dit projekt sikkert i mål.

  Dette online-kursus giver dig indblik i processerne for køb af arealer og servitutrettigheder fra private ejendomme. Vi ser på frivillige aftaler og forsyningens rolle, når der skal gennemføres ekspropriation samt på metoder til fastlæggelse af grundejernes erstatninger, når der tinglyses servitutter og købes arealer.

 • 16. - 17. dec 2020

  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen?

 • 7. jan 2021

  Lær om digitalisering.

  Online-kurset er del af et forløb på ialt 5 moduler, men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt. To moduler har fokus på digitale anskaffelser og 3 moduler har fokus på IT-strategi.

 • 12. - 13. jan 2021

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 14. jan 2021

  Lær om digitalisering.

  Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.

  To moduler har fokus på digitale anskaffelser og 3 moduler har fokus på IT strategi.


  .
 • 21. jan 2021

  Lær om digitalisering.

  Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.

  To moduler har fokus på digitale anskaffelser og 3 moduler har fokus på IT strategi.


 • 25. - 29. jan 2021

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 28. jan 2021

  Lær om digitalisering.

  Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.

  To moduler har fokus på digitale anskaffelser og 3 moduler har fokus på IT strategi.

 • 1. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag.

 • 3. - 4. feb 2021

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

 • 4. feb 2021

  Lær om digitalisering.

  Online- kurset er del af et forløb på i alt 5 moduler men man kan godt plukke i de enkelte moduler og ikke deltage i alt.

  To moduler har fokus på digitale anskaffelser og 3 moduler har fokus på IT strategi.


 • 4. - 11. feb 2021

  Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.

 • 9. feb 2021

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 24. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 4. mar 2021

  På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.

 • 11. mar 2021

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 15. - 16. mar 2021

  Det er vigtigt at kende sit slam, og en af måderne er mikroskopering.

 • 17. mar 2021

  Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder

 • 18. mar 2021

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 22. - 24. mar 2021

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 24. mar 2021

  Projektdagen giver dig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre projektledere i branchen. Samtidigt får du ny viden om projektarbejdet og du løfter dine kompetencer inden for specifikke emner om projektledelse. Du kan selv påvirke dagens program ved at deltage i en forudgående online session. Dato for denne meldes snarligt ud.


  Du bliver undervist af stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare evt. suppleret af medunderviser som fastlægges efter formødet.

 • 25. mar 2021

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 7. - 8. apr 2021

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 12. apr 2021

  Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til din gennemslagskraft. Du får varig adgang og kan gå ind og gennemføre kurset, når du står overfor nye udfordringer og vil løfte dit niveau til nye højder

  Kursuspakken omfatter følgende:
  1. Velkomst
  2. Få styr på din vejrtrækning
  3. Boost din selvtillid og tag ordet
  4. Sådan får du skovlen under frygten, ved at forberede dig på det værst tænkelige
  5. Giv slip på tanken om, at holde den perfekte præsentation
  6. Sådan bruger du dit nærvær til at få publikum med
  7. Bonus - Vejrtrækningsteknikker

  Lydfiler til visualisering.

 • 12. - 14. apr 2021

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

  Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

 • 13. - 14. apr 2021

  Hvert enkelt projekt i danske forsyninger igangsættes for at generere en eller anden for for effekt eller værdiskabelse. På dette kursus vil vi have fokus på målsætning og dokumentation, så vi sikrer, at jeres organisations fulde potentiale kommer i spil og når jeres strategiske og forretningsmæssige mål. På kurset får du værktøjer til at arbejde dedikeret med strategiske mål, projektprioritering og -opfølgning som du kan bruge på ledelsesniveau.

 • 15. apr 2021

  Rotterne er en stor plage, men hvordan bekæmper vi rotterne bedst?

 • 19. apr - 15. jun 2021

  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

 • 20. - 22. apr 2021

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 26. - 28. apr 2021

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 27. apr 2021

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 3. - 5. maj 2021

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 10. - 12. maj 2021

  Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.

 • 18. - 19. maj 2021

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?

 • 25. - 27. maj 2021

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 2. - 3. jun 2021

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse.

 • 8. jun 2021

  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.

 • 14. - 15. jun 2021

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 17. jun 2021

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 17. jun 2021

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 23. - 27. aug 2021

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 1. sep 2021

  Lær hands on, hvordan du i praksis vedligeholder små vandområder - med le, net, wire, Truxorbåd og andet

 • 14. sep 2021

  Her bliver du klædt på til administrere lokal håndtering af regnvand fra bygninger og veje.

 • 21. - 23. sep 2021

  Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.

 • 27. - 29. sep 2021

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 5. - 6. okt 2021

  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

 • 6. - 7. okt 2021

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 12. - 13. okt 2021

  Kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.

 • 14. okt 2021

  Kom og bliv klogere på svovlbrinten

 • 25. - 27. okt 2021

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 28. okt 2021

  Polymer - en vej til lavere omkostninger?

 • 2. nov 2021

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 3. nov 2021

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 10. - 11. nov 2021

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.

 • 30. nov - 1. dec 2021

  Kurset omhandler de specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for.

60 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde