Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

48 kurser fundet.
 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

  Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

 • Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.
  Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende.

 • 22. - 23. okt 2019

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.

 • 29. - 30. okt 2019

  Om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og de specielle forhold i spildevandsbranchen.

 • 4. - 6. nov 2019

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 7. nov 2019

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 11. - 13. nov 2019

  Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.

 • 14. nov 2019

  Få styr på regler og praksis for håndtering af arealer, servitutter og erstatningsforhold i forbindelse med areal og rettighedserhvervelse.

 • 20. nov 2019

  Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder

 • 21. nov 2019

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 25. - 26. nov 2019

  Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, kan du nu komme mere i dybden med den praktiske måling og fejlsøgning på det elektriske anlæg - og en pumpebrønd med frekvensomformer.

 • 27. - 28. nov 2019

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 9. - 10. dec 2019

  Kurset omhandler de specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for.

 • 16. - 17. dec 2019

  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

 • 20. - 24. jan 2020

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 25. - 26. feb 2020

  Få redskaber til udarbejdelse af udbudsmateriale for forsynings byggemodningsprojekter i forbindelse med afledning af vand. Der anvendes regneark til dimensionering med henblik på dokumentation i forbindelse med udbud.

 • 3. mar 2020

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 5. mar 2020

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 9. - 11. mar 2020

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 12. mar 2020

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 16. - 17. mar 2020

  Det er vigtigt at kende sit slam, og en af måderne er mikroskopering.

 • 17. mar 2020

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 19. mar 2020

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 19. mar 2020

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 25. - 26. mar 2020

  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen?

 • 30. - 31. mar 2020

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 2. apr 2020

  Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne skal forebygges, findes og udbedres.

 • 20. - 22. apr 2020

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 20. - 22. apr 2020

  Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 23. apr 2020

  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.

 • 23. apr 2020

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 27. - 28. apr 2020

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

 • 27. - 28. apr 2020

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 4. - 6. maj 2020

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 5. - 7. maj 2020

  Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.

 • 12. - 14. maj 2020

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 14. maj 2020

  Få styr på regler og praksis for håndtering af arealer, servitutter og erstatningsforhold i forbindelse med areal og rettighedserhvervelse.

 • 14. maj - 10. sep 2020

  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

 • 18. - 19. maj 2020

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?

 • 26. - 28. maj 2020

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 8. - 9. jun 2020

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse.

 • 8. - 9. jun 2020

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 22. - 23. jun 2020

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 17. - 21. aug 2020

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 17. sep 2020

  Kom og bliv klogere på svovlbrinten

 • 28. - 30. sep 2020

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

48 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde