Skoven som mål og middel i en bæredygtig udvikling

FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling har for alvor sat sit præg på klimadagsordenen i Danmark. Skoven spiller en betydelig rolle. Verdensmålet om livet på land (SDG 15) handler bl.a. om at sikre fremskridt i forhold til bæredygtig skovforvaltning. Men skoven er ikke alene en del af udfordringen, men absolut også en del af den samlede løsning.

Temadagen er planlagt i et samarbejde mellem Skovskolen og Ferskvandscentret.

Målgruppe: Dagen henvender sig til alle, der arbejder professionelt med planlægning af by og land, dvs. både statslige og kommunale planlæggere og sagsbehandlere samt alle øvrige, der arbejder med at bidrage til virkeliggørelse af FNs 17 verdensmål og ønsker større forståelse af skovens muligheder samt indblik i de konkrete erfaringer med skovens forskellige funktioner.
Se program
26. februar 2020
09:30 Ankomst og morgenmad
10:00 Velkomst
  Charlotte Frambøl
10:15 Skovens rolle i FNs verdensmål
  Thomas Færgeman
10:45 Skoven som økosystemtjeneste
  Kristine Kjørup Rasmussen
11:05 CO2-binding, skovdrift og høst af skov
  Esben Møller-Madsen
11:30 Skovens rolle som beskytter af grundvand
  Jørn-Ole Vestergren Andreasen
11:50 Fokus på rekreativ værdi, sundt liv og trivsel. Muligheder i den unge skov
  Anders Busse Nielsen
13:15 Urørt skovs rolle for biodiversitet
  Peter Friis Møller
13:50 Er der i praksis ændrede adgangsmuligheder, når en skov bliver en biodiversitetsskov?
  Lars Bendix Poulsen
14:25 Kaffe
15:00 Hvor langt kan vi få værdien af skoven ind i byen?
  Jens Thejsen
15:25 Har de danske erfaringer international værdi ? Dagen læring om hvor Danmark går forrest og hvor vi selv kan løfte ambitionerne.
  Signe Nepper Larsen
15:50 Afrunding og tak for idag
  Charlotte Frambøl
Undervisere
Undervisere
• Jørn-Ole Vestergren Andreasen, Aarhus Vand A/S
• Specialkonsulent Anders Busse Nielsen, Naturstyrelsen Søhøjlandet
• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret
• Peter Friis Møller
• Thomas Færgeman
• Vicedirektør Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen
• Skovrider Esben Møller-Madsen
• Lars Bendix Poulsen
• Kristine Kjørup Rasmussen, SLA landskabsarkitekter
• Jens Thejsen
18162
Skoven som mål og middel i en bæredygtig udvikling
26. februar 2020
Tilmeldingsfrist: 5. februar 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde