Plan og byg

Plan & byg-kurserne henvender sig til to grupper: Plankurserne til medarbejdere i kommunernes planafdelinger, til planfolk i regioner og stat og til private rådgivere og konsulenter. Byg-kurserne henvender sig til kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, arkitekter og byggeentreprenører samt til de kommunale ejendomsadministrationer, boligforeninger og andre ejendomsbesiddere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

33 kurser fundet.
 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • I kurset behandles bl.a. hvordan et nye projekter vekselvirker med eksisterende projekter. Vi ser på støj, støjmodellen og dokumentationskrav. Vi ser på skyggekast og tolkning ved miljøvurdering. Og hvorledes vindmøller kan styres så skyggekast kan holdes inden for grænseværdierne. Vi ser på metoder, principper og redskaber for visualisering og hvordan den udføres mm. Der vil undervejs være hands-on øvelser, hvor deltageren får mulighed for selv at prøve beregninger for støj og skyggekast.

 • 28. apr 2020

  Coronavirus og karantænetider har uden varsel kastet projektledere ud i nye udfordringer. Projektledelse via distanceledelse, online-møder mv. er en helt anden disciplin end ledelse med fysisk tilstedeværelse. En del rådgivere har rutine i digitale arbejdsprocesser fra samarbejdet med kolleger i andre geografier, men for langt de fleste vandselskaber og kommuner er digital projektledelse en ny disciplin.

  · Netværksmøderne vil blive afviklet som webinarer og vi afgrænser deltagerantal til 15 pr. gang. (skulle tilmelding overstige dette skemasættes flere møder). Fordi vi ønsker til input fra alle deltagerne.

  Som undervisere og tovholdere på møderne har vi Christina Foldager og Søren Holm Poulsen. Christina er vores højt værdsatte underviser på uddannelsesforløbet ”Bliv projektleder i forsyningsbranchen” på Ferskvandscentret og en rutineret facilitator på onlinemøder. Søren er vores superskarpe underviser på Ferskvandscentrets helt nye kurser om digital strategi samt It-indkøb og har således overblik og indsigt i de programmer og systemer som deltagerne arbejder med og udfordres af.

 • 7. maj 2020

  Når det digitale samarbejde er kommet for at blive 
  o Når vi vil implementere en mere vedvarende løsning, hvad skal vi så være obs på?
  o Hvordan kan vi bruge de erfaringer vi har gjort os?
  o Hvordan forbereder vi os bedst muligt på et indføre nye digitale løsninger i projektarbejdet?
  § Nye projektprocesser - agilitet i projektarbejdet og fortsat behov for en projektplan
  o Hvordan får vi styr på systemarkitektur og processer - så vi får det fede setup?
  o Hvordan kommer vi i gang relativt hurtigt? 


  Prisen for deltagelse fratrækkes kursusafgift, hvis du tilmelder dig et af følgende arrangementer på Ferskvandscentret: "Projektdag for projektledere", "Bliv projektleder i forsyningssektoren", "Digitaliseringsstrategi" eller "It-indkøb"

 • 14. maj - 10. sep 2020

  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

 • 18. - 19. maj 2020

  Her får du det grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.

 • 8. - 9. jun 2020

  Få styr på, hvordan du griber problemer med miljøfarlige stoffer i bygninger an.

 • 16. jun 2020

  Skoven spiller en betydelig rolle i FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling. Verdensmålet om livet på land (SDG 15) handler bl.a. om at sikre fremskridt i forhold til bæredygtig skovforvaltning. Men skoven er ikke alene en del af udfordringen, men absolut også del af den samlede løsning. Vi samler ekspertisen om skoven og giver mulighed for en faglig debat om udfordringerne mellem skovens forskellige roller: Rugekasse for biodiversitet, klimaskov med CO2-høst, grundvandsbeskytter samt sammen om det gode liv med rekreativ glæde og bevægelse. Kan skoven det hele på én gang eller hvornår skal den kunne hvad? Spænder biodiversiteten og klimaløsning ben for hinanden? Udfordrer fagekspertisen hinanden tilstrækkeligt på tværs af fagdiscipliner? Hvad sker der af nyt og hvilke erfaringer kan der læres af? Hvor langt kan vi få skoven med ind i bynaturen. Hvilke fakta bør kendes af planlæggerne?

 • 17. - 18. jun 2020

  Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer

 • 19. jun 2020

  Du får styrket din evne til at gøre din specialistviden til et aktiv for dig og din virksomhed. Ved at oversætte viden og projekter til strategiske prioriteter i virksomhed, samfundet og blandt politikerne kan du overbevise mere effektivt og blive anerkendt for dit arbejde og din viden. Derfor trænes også personlig gennemslagskraft og troværdig mundtlig formidling.

  Det efterfølgende webinar giver deltagerne inspiration og værktøjer til at finde deres egen autentiske og troværdige stil på talerstolen. Derfor bliver du ikke mødt med faglige oplæg med også inspirerende cases og praktiske øvelser, der styrker din gennemslagskraft når du præsenterer et emne,

 • 22. jun 2020

  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier

 • 19. - 20. aug 2020

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 25. - 26. aug 2020

  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.

 • 26. - 27. aug 2020

  I danske forsyninger er projektarbejdet én af grundstenene i det daglige arbejde - og prioritering og sikring af synergi mellem projekter er en stående nødvendighed, når hele projektporteføljen skal planlægges og eksekveres.

  Hvert eneklt projekt igangsættes for at generere en eller ande form for effekt eller værdiskabelse. En gevinst der kan være økonomisk, miljømæssig, kunderelateret eller noget helt andet - og som bringer jer et skridt tættere på realisering af jeres strategiske mål.

  Men ofte kan gevinsterne opleves difuse og uhåndgribelige - og deraf svære at fastholde og leverere,. Måske går opfølgningen på gevinstrealiseringen endda helt i glemmebogen, når først projekterne slutter. På kurset får du værktøjer til at arbejde dedikeret med gevinstrealisering.

  På kurset får du helt konkrete metoder og værktøjer, som du kan bruge på ledelsesniveau - og viden om hvordan du stiller de rette krav og sikrer de fornødne procesjusteringer for dine projektledere og din organisation. Det betyder at du efter kursets afslutning er i stand til at fremskaffe data til at udføre det nødvendige prioriteringsarbejde og sikre den altafgørende gevinstrealisering.

 • 31. aug - 9. nov 2020

  På denne uddannelse igangsætter vi personlige lederudviklingsprocesser, der sætter dig i stand til

  - at se mulighederne i det tværorganisatoriske samarbejde, hvor effekterne måske realiseres uden for dit eget ledelsesmæssige eller forvaltningsmæssige råderum, med øget bevidsthed om hvilke processer, der skal igangsættes og hvordan

  -at oversætte den politiske strategi og vision til konkrete handlinger for dine medarbejdere med mere "bæredygtighed" i din ledelsesstil, så dine medarbejdere både oplever bedre trivsel og bliver mere effektive og målrettede i deres virke

  - at blive mere bevidst om både at lede opad, understøtte den horisontale sammenhængskraft (udad) og blive mere tydelig på menings- og måldannelse for dine medarbejdere

  - at arbejde i en verden, hvor du ikke har kontrol over dine ressourcer og hvor du ikke længere er eksperten i alle faglige sager, men hvor du ser værdien af at gå fra styring til ledelse og er bevidst om hvordan du driver forandringsledelsen

 • 31. aug 2020

  Lær hvordan du forebygger skimmelsvamp og håndterer skimmelsvampeangreb

 • 1. sep 2020

  Her bliver du klædt på til administrere lokal håndtering af regnvand fra bygninger og veje.

 • 9. - 10. sep 2020
  (18068)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 15. sep 2020

  Her får du et overblik over landzonereglerne og de nye ændringer.

 • 28. sep 2020

  Projektdagen er for dig, der arbejder med projekter og gerne vil træne helt konkrete metoder, som hjælper dig til at minimere risici i projektet. Kurset giver forståelse for hvad der er brug for i din projektledelse, ud fra de krav og risici de juridiske rammer definerer (udbudsret, entrepriseret mv.).
  Med afsæt i en case får du helt praksisnær læring om hvad juraen betyder for projektlederens opgaver og ansvar. Det vil blive en aktiv dag, hvor du kommer til at arbejde med betydningen for din interessentanalyse, risikolog, detailplanlægning og får indsigt i, hvad der kan gå galt, hvis du ikke har styr på disse forhold.
  Der bliver masser af erfaringsudveksling med dine medkursister og tæt dialog med de engagerede undervisere, der hver i sær brænder for juraen og projektledelsen. Målgruppen er således projektledere hos forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere, projektmedarbejdere der sætter pris på at forstå projektleders rolle samt jurister, der rådgiver projektledere.

  Du bliver undervist af stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare samt specialist i udbud og entreprise Laila Krenchel, Haugaard Braad advokatfirma

 • 1. - 2. okt 2020

  Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.

 • 27. - 28. okt 2020

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.

 • 29. okt 2020

  Få viden, så du kan forebygge og bekæmpe Legionella-bakterier i varmtvandsanlæg

 • 3. nov 2020

  Lær at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.

 • 3. nov 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag.

 • 5. nov 2020

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 10. nov 2020

  Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.

 • 10. - 11. nov 2020

  Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt?

 • 16. - 17. nov 2020

  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen

 • 18. - 19. nov 2020

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • 25. nov 2020

  Få overblik over de almindelige sagsbehandlingsregler samt kondemneringsreglerne i byfornyelsesloven og kendskab til relevante afgørelser og domme i tilknytning hertil.

 • 2. - 3. dec 2020

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

 • 24. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

33 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde