Plan og byg

Plan & byg-kurserne henvender sig til to grupper: Plankurserne til medarbejdere i kommunernes planafdelinger, til planfolk i regioner og stat og til private rådgivere og konsulenter. Byg-kurserne henvender sig til kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, arkitekter og byggeentreprenører samt til de kommunale ejendomsadministrationer, boligforeninger og andre ejendomsbesiddere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

21 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 1. nov 2018

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 6. nov 2018

  Lær at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.

 • 6. - 7. nov 2018

  Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, hvor du lærer at beskrive og vurdere landskaber ved hjælp af metodens principper og begreber.

 • 14. - 15. nov 2018

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

 • 15. - 16. nov 2018

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet. Dygtige jurister og praktikere giver en skarp juridisk vinkel med flere kendte domme og den praktiske vinkel i forhold til sagsbehandlingen og den daglige administration.

 • 21. - 22. nov 2018

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • 3. - 4. dec 2018

  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen

 • 5. feb 2019
  (17777)

  Konstatering af radonniveau, udførelse af målinger i stor bygningsmasse, vurdering af måleresultater samt afværgeforanstaltninger.

 • 19. mar 2019

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 4. apr 2019

  Lær om typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges.

 • 29. - 30. apr 2019

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 2. maj 2019

  Her får du et overblik over landzonereglerne og de nye ændringer.

 • 20. maj 2019

  Målet med kurset er at give værktøjer til både landskabsforståelse og til at italesætte udfordringer og muligheder, der omfatter byggeri i det åbne land.

 • 23. maj 2019

  Målet med kurset er at give værktøjer til både landskabsforståelse og til at italesætte udfordringer og muligheder, der omfatter byggeri i det åbne land.

 • 27. - 28. aug 2019

  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.

 • 3. - 4. sep 2019

  Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.

 • 10. - 11. sep 2019

  Få styr på hele VVM-processen fra og med VVM-screeningen til VVM-tilladelsen, inklusive miljøvurdering af planer

 • 17. sep 2019

  Her bliver du klædt på til administrere lokal håndtering af regnvand fra bygninger og veje.

 • 2. - 3. okt 2019
  (17923)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 8. okt 2019

  Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.

21 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde