Plan og byg

Plan & byg-kurserne henvender sig til to grupper: Plankurserne til medarbejdere i kommunernes planafdelinger, til planfolk i regioner og stat og til private rådgivere og konsulenter. Byg-kurserne henvender sig til kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, arkitekter og byggeentreprenører samt til de kommunale ejendomsadministrationer, boligforeninger og andre ejendomsbesiddere.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

24 kurser fundet.
 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • I kurset behandles bl.a. hvordan et nye projekter vekselvirker med eksisterende projekter. Vi ser på støj, støjmodellen og dokumentationskrav. Vi ser på skyggekast og tolkning ved miljøvurdering. Og hvorledes vindmøller kan styres så skyggekast kan holdes inden for grænseværdierne. Vi ser på metoder, principper og redskaber for visualisering og hvordan den udføres mm. Der vil undervejs være hands-on øvelser, hvor deltageren får mulighed for selv at prøve beregninger for støj og skyggekast.

 • Lær at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.

 • 26. okt - 11. dec 2020

  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

 • 27. - 28. okt 2020

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.

 • 5. nov 2020

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 10. nov 2020

  Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.

 • 16. - 17. nov 2020

  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen

 • 18. - 19. nov 2020

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • 19. nov 2020

  Rotterne er en stor plage, men hvordan bekæmper vi rotterne bedst?

 • 2. - 3. dec 2020

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

 • 3. dec 2020

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 8. dec 2020

  Kend din støjrapport og måler

 • 15. - 16. dec 2020

  Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer

 • 24. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 4. mar 2021

  På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.

 • 13. apr 2021

  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier

 • 19. - 20. apr 2021

  Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.

 • 18. - 19. maj 2021

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?

 • 18. - 19. maj 2021

  Her får du det grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.

 • 20. maj 2021

  Her får du et overblik over landzonereglerne og de nye ændringer.

 • 8. - 9. jun 2021

  Få styr på, hvordan du griber problemer med miljøfarlige stoffer i bygninger an.

 • 31. aug - 1. sep 2021

  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.

 • 4. - 5. nov 2021

  Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt?

24 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde