Certificeret konfliktmægleruddannelse

Konflikthåndtering via coaching og anerkendelse

Kernen i konfliktmægleruddannelsen er at opnå en forståelse for, at samarbejde og konflikt ikke er to adskilte størrelser, men faser i en proces, som altid omfatter noget af begge dele.

Konfliktmægleruddannelsen er primært en praktikeruddannelse, som er intensiv og konkret.

Det grundlæggende menneskesyn bag uddannelsen – og dermed den holdning, der ligger bag konceptet – er: Alle ønsker vi det bedste i vores forskellige sammenhænge, og alle har vi de bedste hensigter. Blot har vi ikke altid de konkrete værktøjer til vores rådighed, som får det til at lykkes. Det er disse værktøjer, du får på denne uddannelse.

Vi kigger sammen ind i de psykologiske og sociale mekanismer, der er på spil imellem mennesker, der er sammen – og så går vi i gang med at putte i værktøjskassen.

Uddannelsen vil opleves som en blanding af teori, rollespil, refleksioner, dialog, coaching, konfliktmæglinger samt historiefortællinger.
Målgruppe: Uddannelse henvender sig til alle, der interesserer sig for områderne konfliktmægling, coaching og hvordan det gode samarbejde udvikles. Der kræves ingen forkundskaber for at deltage på konfliktmægleruddannelsen.
Se program
2. september 2019
Hvordan foregår undervisningen?
  Uddannelsen er absolut deltager-involverende.

Undervisningen følges umiddelbart op af relevante øvelser. Og den enkelte deltagers hverdag – den arbejdsplads, I hver især kommer fra - bliver inddraget aktivt.

Det betyder, at der bliver masser af muligheder for at flette sine egne behov ind og få konkrete svar på spørgsmål og forslag til bestemte situationer, man står med og i.
09:30 Modul 1: Forskelligheder på spil
  På modul 1 får du en grundlæggende viden om det verbale og nonverbale kommunikationssystem. Du bliver præsenteret for nogle modeller, der viser hvorfor nogle mennesker har svært ved at samarbejde, eller hvorfor du nogle gange oplever at ”kemien” ikke passer.

Du kan bruge modellerne i den konstruktive proces, der tilgodeser hver vores naturlige måde at agere og have det på, samtidig med at vi får kontakt til de ressourcer, vi alle sammen har i os, når det gælder samarbejde.

Ressourcerne er til stede – de skal bare have de rette betingelser. Ressource-tanken er et af de grundlæggende elementer på modul 1.

Du vil blive klædt på til at jonglere rundt i de forskellige tankesæt, som hersker i forskellige sammenhænge.
· Det lineære, der har fokus på ”årsag – virkning”
· Det cirkulære, der har fokus på de fornyende spørgsmål
· Det anerkendende, der har fokus på, det der allerede virker
· Individ – individ – har vi en konstant kerne?
· Relationer – hvorledes og i hvilket omfang lader vi os påvirke af situationen eller vore egne forventninger

Som en del af værktøjskassen sætter vi også fokus på motivationsretningerne. Hvad er det, der motiverer den enkelte person i forskellige sammenhænge?
  Sanne Vahlun og Suna Rokkjær
3. september 2019
Modul 1: Forskelligheder på spil, fortsat
  Sanne Vahlun
4. september 2019
16:00 Modul 1's tredagesforløb er slut
7. oktober 2019
09:30 Modul 2: Sprogets styrke
  På modul 2 har vi fokus på dialogen.

Du opnår en kompetence-vifte i forskellige dialogformer. Vi arbejder med lytte- og spørgeteknikker i mange sammenhænge. Herved opnår du evnen til at nå om bag de virkelighedsopfattelser parterne er i kontakt med i den konkrete situation.

Vi arbejder med, hvorledes parterne opfatter sig selv i forskellige sammenhænge og hvorledes dette påvirker den konflikt, der er aktuel.

Som en del af de værktøjer, vi arbejder med, er forskellige dialog-processer, herunder reflekterende teams.
  Sanne Vahlun
8. oktober 2019
Modul 2: Sprogets styrke, fortsat
9. oktober 2019
16:00 Modul 2's tredagesforløb er slut
28. oktober 2019
09:30 Modul 3: Dialog, der bygger bro
  Det er på dette modul, du finder din måde at mægle og håndtere konflikter på din særlige måde.

På modul 3 arbejder vi med at gøre mediationsprocessen til en del af din fremtidige kompetence i konflikthåndtering og mægling.

Mediationsprocessen er den dialogform, der er kendetegnende ved en anerkendelse af parternes interesser og behov.

Processen er faseopbygget, og du opnår færdigheder til at bringe parterne gennem de enkelte processer, samtidig med at parterne føler sig mødt og accepteret i situationen.

Værktøjskassen bliver fyldt med de forskellige redskaber, der skal bringes i spil i de enkelte faser. Hvad hjælper det at mestre en hammer, hvis det er et stykke træ, der skal deles?
  Sanne Vahlun
29. oktober 2019
Modul 3: Dialog, der bygger bro, fortsat
30. oktober 2019
16:00 Modul 3's tredagesforløb er slut
28. november 2019
09:30 Certificeringsmodul: Bring dine ressourcer og kompetencer i spil
  Modulet er et evaluerings- og certificeringsmodul, hvor du fremlægger dit eget projekt, som du løbende har arbejdet med gennem en del af uddannelsen.

Projektet har til formål at beskrive hvilket udbytte, du har opnået i forløbet, samt hvorledes du vil arbejde med elementerne i dit arbejdsliv.
29. november 2019
16:00 Uddannelsen afsluttes med overrækkelse af certifikat
  Sanne Vahlun og Suna Rokkjær
Uddybende oplysninger
Baggrund
Kort om uddannelsen
Konfliktmægleruddannelsen handler om, at:
· gøre konflikten konstruktiv frem for destruktiv
· blive opmærksom på sprogets virkning og betydning
· hjælpe parter i konflikt til at finde frem til interesser og behov
· hjælpe parterne til at finde og frigøre de ressourcer, parterne råder over, så de arbejder konstruktivt med konflikten
· hjælpe parterne til at arbejde mod det mål, der tilgodeser begge parter

Og frem for alt:
· at opnå en forståelse for at samarbejde og konflikt ikke er to adskilte størrelser, men faser i en proces, som altid omfatter noget af begge dele.

Konfliktmægler uddannelsen er primært en praktikeruddannelse, som er intensiv og konkret. Den henvender sig til alle, der interesserer sig for området: Konfliktmægling, coaching og hvordan det gode samarbejde udvikles.

Uddannelsen vil opleves som en blanding af teori, rollespil, refleksioner, dialog, coaching, konfliktmæglinger samt historiefortællinger.

Uddannelsen bygger på
Det anerkendende
Relationer mellem parterne
Appreciative Inquiry
Dialog
Coaching
Mediation
Systemisk tankesæt
NLP

Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
• Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN
Undervisere
• Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN
17848
Certificeret konfliktmægleruddannelse
2. september 2019 til
29. november 2019
Tilmeldingsfrist: 1. august 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 29900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde