Natur

På Ferskvandscenteret kan du som erfaren eller mindre erfaren kommunal sagsbehandler eller rådgiver få en efteruddannelse i håndtering af administration af Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter. Kurserne indeholder redskaber for varetagelse af bred vifte af forskelligartede opgaver herunder tilsyn samt tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven. Juridiske og forvaltningsretlige spilleregler er oftest inddraget i undervisningen på de enkelte kurser eller fås ved at følge kurserne: ”Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet” eller kurset ”Forvaltningsret”

13 kurser fundet.
 • 26. okt - 11. dec 2020

  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

 • 5. nov 2020

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 10. nov 2020

  Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.

 • 11. - 12. nov 2020

  Administration af Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter.

 • 16. - 17. nov 2020

  Gå i dybden med de mere avancerede dele af landzoneadministrationen

 • 3. dec 2020

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 24. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 4. mar 2021

  På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, ved kystbeskyttelsesprojekter. Borgerinddragelse, samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen.

 • 9. mar 2021

  På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet og dermed sikre god vandløbsvedligeholdelse.

 • 13. apr 2021

  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier

 • 27. apr 2021

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 10. jun 2021

  Få overblik over den kommunale BNBO indsats inden 2022.

 • 4. - 5. nov 2021

  Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt?

13 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde