Projektdag for projektledere m.fl.

Projektdagen er for dig, der arbejder med projekter og gerne vil træne helt konkrete metoder, som hjælper dig til at minimere risici i projektet.

Kurset giver forståelse for hvad der er brug for i din projektledelse ud fra de krav og risici de juridiske rammer definerer (udbudsret, entrepriseret mv.).

Der bliver masser af erfaringsudveksling med dine medkursister og tæt dialog med de engagerede undervisere, der hver i sær brænder for juraen og projektledelsen.
Målgruppe: Målgruppen er således projektledere hos forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere, projektmedarbejdere der sætter pris på at forstå projektleders rolle samt jurister, der rådgiver projektledere.
Se program
28. september 2020
08:30 Morgenmad
09:00 Velkomst -Præsentationsrunde
  Charlotte Frambøl, Christina Foldager og Laila Krenchel
09:30 Intro til projektproces, juridiske rammer og projektets interessenter
  Christina Foldager
10:30 Pause
10:45 Case del 1: Projektets idefase
11:45 Frokost
12:30 Hvad sker, der hvis det går galt i udbudsfasen?
12:45 Hvordan arbejder du bedst med risikolog, detailplanlægning mv.
13:00 Case del 2: Planlægningsfase
13:45 Case del 3: Planlægningsfase
14:15 Kontraktarbejdet og grundlaget derfor. Afslutning af planlægningsfasen. Ændringer i projektet.
14:45 Kaffe
15:00 Case del 4: Gennemførelse
15:45 Afslutning af projekter og overdragelse til drift
15:55 Case del 5: Hændelser omkring afslutning
16:25 Opsamling på dagen og nedfældning af væsentligste læringspunkter
16:45 Afslutning og evaluering
  Charlotte Frambøl, Christina Foldager og Laila Krenchel
17:00 Tak for denne gang!
Undervisere
Kursusledelse
• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk
• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret
Undervisere
• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk
• Specialist i udbud og entreprise Laila Krenchel, HjulmandsKaptain
18178
Projektdag for projektledere m.fl.
28. september 2020
Tilmeldingsfrist: 28. august 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde