Revurdering af godkendte husdyrbrug

Få seneste nyt om revurderinger af husdyrgodkendelser.

Du får et overblik over, hvilke vilkår falder bort og hvilke vilkår der bibeholdes i forbindelse med revurdering af ejendommen. Her ser vi bl.a. på fodervikårene, hvor reglerne er forskellige for fosfor og for råprotein.

Endvidere ser vi på IE-direktivet og, hvad offentliggørelse af BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, der blev publiceret i EU-tidende den. 21. februar 2017, betyder for de kommende revurderinger.

Du får en gennemgang af generelle juridiske problemstillinger ved revurderinger, og en opdatering om Natur og Miljøklagenævnets praksis, der går der klar til arbejdet med revurderinger.

Afslutningsvis får du lov til at prøve kræfter med en case, så teorien bliver koblet til praksis.

Målgruppe: Landbrugssagsbehandlere og andre der ønsker viden om revurdering af godkendte husdyrbrug.
Se program
21. april 2020
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:15 Velkomst og præsentation
  Dion Nørgaard og Mai-Britt Bruun
09:30 Overblik over nye regler,
  - Hvad skal revurderes
- Hvornår er der pligt til at revurdere
  Mai-Britt Bruun
10:30 Kort pause
10:45 Hvornår er der pligt til at revurdere fortsat
  - Hvad skal der stilles vilkår om
- Klagenævnets praksis
- Hvad er forskellen på godkendelse, revurdering og håndhævelse
- Forvaltningsretslige betragtninger og vilkårsstillelse
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Miljøstyrelsen
  - BAT konklusioner
- Screening jf. Hurdyrgodkendelse.dk
  Anette Dodensig Pedersen
14:00 Kort pause
14:15 Revurderinger i praksis
  - Oprettelse af revurderingsskemaet
  Grete Mørch Sørensen
15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:15 Gennemgang af en IE-case
  - Herunder frafald eller bibeholdelse af vilkår
  Grete Mørch Sørensen
15:45 Gennegang af en ikke IE- case
  Grete Mørch Sørensen
16:15 Afslutning og evaluering
  Mai-Britt Bruun og Dion Nørgaard
16:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• chefkonsulent Grete Mørch Sørensen, Niras A/S
• Agronom Anette Dodensig Pedersen, Miljøstyrelsen
18108
Revurdering af godkendte husdyrbrug
21. april 2020
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde