Biogas

Myndighedsbehandling fra A til Å

Der er gang i etablering af såvel fællesanlæg som gårdanlæg i hele Danmark – og lige nu er der run på, da de sidste anlæg skal i gang for at kunne nå at få energitilskud under det gamle energiforlig.

Der er derudover kommet gang i den generelle interesse for biogasanlæg – også uden energitilskud. Det betyder, at det er essentielt at såvel planlægning som miljøgodkendelse er opgaver, som kommunerne er klar på at løse.

På dette kursus får du den grundlæggende viden, der er nødvendig for at kunne give en miljøgodkendelse til etablering af et biogasanlæg.

Vi starter med planlægningsprocessen og slutter med miljøgodkendelser, tilsyn og revurdering. Du får juraen på plads, hører andres erfaringer og får nogle værktøjer, du kan bruge til sagsbehandlingen, og du får muligheden for at medbringe en case til fælles drøftelse.

Kurset er relevant for sagsbehandlere både med og uden erfaring, og kurset indeholder seneste nyt, så det er også relevant for kursister, der før har deltaget i kursus om biogas.

Målgruppe: Kommunale medarbejdere, der skal behandle ansøgninger om etablering af biogasanlæg. Landbrugskonsulenter, rådgivere og andre der ønsker viden om de administrative processer omkring etablering af biogasanlæg, vil også have udbytte af kurset.
Se program
9. september 2020
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Dion Nørgaard og Bettina Veje Andersen
09:45 Introduktion og lovgrundlag
  - Hvor er vi i dag med biogasanlæg?
- Overblik over relevant miljølovgivning ved sagsbehandling af ansøgninger om etablering/udvidelse/ændring af biogasanlæg
- Hvor kan biogasanlæg lokaliseres?
  Mai-Britt Bruun
10:30 Kort pause
10:45 Jura om plangrundlag, screening og VVM
  - Hvornår anvendes landzonetilladelse og, hvornår kræves lokalplan
- Sidste nyt fra Planklagenævnet
- VVM: screening, miljøvurdering og VVM
- Drøftelse af listepunkter i miljøvurderingsloven
  Mai-Britt Bruun
11:30 Frokost
12:30 Intro til ekskursionsanlæg
  -Intro til ekskursionsanlæg.
-planskitse, flowdiagram mv.
  Bettina Veje Andersen
13:00 Ekskursion
  - Vi besøger et biogasanlæg og ser processerne i praksis (Rødkærsbro).
  Bettina Veje Andersen
15:45 Pause med te, kaffe, kage og frugt
16:15 Sådan fungerer et biogasanlæg
  - Typer af anlæg
- Hvad er hvad?
- Hvad hæmmer og fremmer processen?
  Bettina Veje Andersen
18:00 Middag
19:30 Erfaringsudveksling
  - Deltagernes cases
21:00 Aftenservering og socialt samvær
 
10. september 2020
08:15 Opsamling på dag 1
  Bettina Veje Andersen
08:30 Ansøgning om miljøgodkendelse
  - Indhold bilag mm.
- hvordan tænker og agerer ansøgeren undervejs i processen
  Bettina Veje Andersen
10:00 Kort pause
10:15 Grænseområdet omkring affald og biprodukter
  - Hvem er myndighed på hvad? kommunen? Fødevarestyrelsen?
- Hvordan og hvornår bliver Fødevarerstyrelsen inddraget i arbejdet med et nyt biogasanlæg samt nye biomasser på et eksisterende biogasanlæg.
  Erik Vestergaard
12:00 Frokost
13:00 Miljøgodkendelse
  -Samspil med anden lovgivning
-Vilkårsfastsættelse
- Problemstillingen vedr. tilsætning af affaldsstoffer og biprodukter
  Brian Lenz Hansen
14:00 Kommunale erfaringer med biogasanlæg i drift
  - Tilsyn med vilkår
- Hvordan kan lugt håndteres? -små filtre på lokale afkast eller store biofiltre
- Revurdering
  Brian Lenz Hansen
15:00 Opsamling og evaluering af kurset
  Dion Nørgaard og Bettina Veje Andersen
15:15 Kurset er slut
15:30 Kaffe, te, kage og frugt
Undervisere
Kursusledelse
• Procesingeniør Bettina Veje Andersen
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Procesingeniør Bettina Veje Andersen
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Miljøsagsbehandler Brian Lenz Hansen, Lemvig Kommune
• Specialkonsulent Tilsynsførende Dyrlæge Erik Vestergaard, Fødevarestyrelsen / Dansk Biogas Rådgivning
18068
Biogas
9. september 2020 til
10. september 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde