Landbrugsmiljø

Landbrugskurserne på Ferskvandscenteret efteruddanner kommunale medarbejdere og landbrugsrådgivere i håndtering af miljø i forbindelse med tilsyn samt ansøgning og udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilladelser i erhvervet. Tilsynskurserne og miljøgodkendelseskurserne giver god basisviden om lovgivningen, der styrer erhvervet og de miljøpåvirkninger og risici, der er forbundet med landbrugsproduktion. Kursusrækken omfatter grundkurser som ”Moderne landbrug” og mere specialiserede kurser som ”Landskabsanalyse” og ”Biogas”. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler er en væsentlig del af kurserne og fås på kurset Forvaltningsret.

12 kurser fundet.
 • MRSA-hygiejnekursus - undgå at sprede smitten og lær at håndtere omgivelsernes frygt. Kom på kursus nu!

 • Få en forståelse for de regelsæt, der er styrende for drift af moderne landbrugsproduktion - husdyrhold og markbrug. Forståelsen giver dig et større overblik når du udfører kommunalt tilsyn landbrugsbedrifter.

 • 9. - 10. dec 2019

  På kurset kommer vi hele vejen rundt om landbrugstilsynet. Endvidere ser vi på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet. Du får mange gode råd til tat føre tilsyn med husdyrbrug

 • 26. feb 2020

  Skoven spille en betydelig rolle i FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling. Verdensmålet om livet på land (SDG 15) handler bl.a. om at sikre fremskridt i forhold til bæredygtig skovforvaltning. Men skoven er ikke alene en del af udfordringen, men absolut også del af den samlede løsning. SKoven har betydning for biodiversitet, skoven lagrer CO2 og bruges som middel til at beskytte grundvandsressourcesn. Skoven har mange bidrag til bæredygtigheden af byer og lokalsamfund og får derfor også aktuelt stor politisk opmærksomhed.

 • 5. mar 2020
 • 17. mar 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 21. apr 2020

  Få nyt om revurderinger af husdyrgodkendelser og de problemstillinger, der rejser
  sig i forbindelse med seneste ændringerne af husdyrbrugsloven. Hvilke vilkår falder bort og hvilke vilkår bibeholdes i forbindelse med revurdering af ejendommen.

 • 22. - 23. apr 2020

  Udarbejdelse af miljøgodkendelser af husdyrbrug efter 1. august 2017. Bliv dus med ny lovgivning, nye datasæt og nye vilkår.

 • 23. apr 2020

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 9. - 10. sep 2020
  (18068)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 3. nov 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 11. - 12. nov 2020

  Administration af Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter.

12 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde