Landbrugsmiljø

Landbrugskurserne på Ferskvandscenteret efteruddanner kommunale medarbejdere og landbrugsrådgivere i håndtering af miljø i forbindelse med tilsyn samt ansøgning og udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilladelser i erhvervet. Tilsynskurserne og miljøgodkendelseskurserne giver god basisviden om lovgivningen, der styrer erhvervet og de miljøpåvirkninger og risici, der er forbundet med landbrugsproduktion. Kursusrækken omfatter grundkurser som ”Moderne landbrug” og mere specialiserede kurser som ”Landskabsanalyse” og ”Biogas”. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler er en væsentlig del af kurserne og fås på kurset Forvaltningsret.

9 kurser fundet.
 • MRSA-hygiejnekursus - undgå at sprede smitten og lær at håndtere omgivelsernes frygt. Kom på kursus nu!

 • Få en forståelse for de regelsæt, der er styrende for drift af moderne landbrugsproduktion - husdyrhold og markbrug. Forståelsen giver dig et større overblik når du udfører kommunalt tilsyn landbrugsbedrifter.

 • 5. nov 2020

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 11. - 12. nov 2020

  Administration af Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter.

 • 9. - 10. dec 2020

  På kurset kommer vi hele vejen rundt om landbrugstilsynet. Endvidere ser vi på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet. Derudover får du mulighed for at høre om anklagemyndighedens erfaringer med miljøsager, og gode råd til tilsyn og politianmeldelser

 • 24. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 27. apr 2021

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 10. jun 2021

  Få overblik over den kommunale BNBO indsats inden 2022.

 • 4. - 5. nov 2021

  Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt?

9 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde