Vandhulsundersøgelser

Fokus på læring og progression

Kurset afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

Fokus på læring og progression mellem klassetrinnene, fra udskolingen i grundskolen til 3. g i gymnasiet.
Du får faglig viden til dit eget og tilstødende klassetrin om vandhuller og søer, og mulighed for at prøve forskellige metoder i praksis, så du er godt rustet til at inddrage det i biologiundervisningen.
Vi ser bl.a. på, tilpasninger til økosystemet, og kigger på gode forsøg der er oplagte at lave i felten og i klasselokalet på de forskellige klassetrin. Bazar med øvelser og forsøg du kan tage med hjem og arbejde videre med bliver fremvist til inspiration.
Du får også indsigt i andre læringsmetoder, da vi giver indblik i og eksempler på undervisning fra grundskolens udskolingsklasser til gymnasiets afslutning, med fokus på progression og praksisfællesskab.
Kurset giver dig mulighed for at diskutere progression med kolleger på langs i uddannelsessystemet for herigennem at få større indsigt i dine elevers læring.
Et kursus, hvor du kommer hjem med en masse forsøg, øvelser og undervisningsmetoder til at fange elevernes interesse.

Målgruppe: Gymnasielærere (STX, HF, HTX, VUC), og folkeskolelærere (udskolingsklasser) der ønsker mere viden om vandhuller, undersøgelse af dem og brug i undervisningen på gymnasieniveau. Fokus på læring og progression fra udskolingsklasser til A-niveau i gymnasiet
Se program
Dag nr.: 1
09:00 Ankomst, kaffe, te og morgenbrød
09:30 Velkomst, introduktion og præsentation
10:00 Introduktion til vandhuller og deres økologi i folkeskole og gymnasium
10:30 Ekskursion
  Vi besøger et par forskellige vandhuller, hvor vi kigger nærmere på dyre- og plantelivet. Vi skal afprøve forskellige indsamlings– og undersøgelsesmetoder. Vi kobler den teore tiske viden til det, vi ser og finder i felten. Vi skal bl.a. kigge på forskellige organismers tilpasning til biotiske og abiotiske faktorer.
13:00 Frokost i det grønne
14:00 Ekskursionen fortsætter
  Vi har eftermiddagskaffen med og nyder den i det fri.
16:00 Forsøg og vidensdeling
  Forsøgsopstilling
18:00 Middag
19:00 Erfaringsudveksling
  Her er der mulighed for at dele og ”stjæle” gode ideer og øvelser fra de andre kursister. Vi tager også en snak om de udfordringer, der er i dagligdagen, som biologilærer.
21:00 Kollegialt samvær i Dråben med en øl eller vand
Dag nr.: 2
08:30 Forsøg og øvelser
  Vi ser på forskellige forsøg, der er relevante at lave i forbindelse med økologiundervisningen.
10:00 Pause med kaffe, te og frugt
10:15 Forsøgsbazar fortsat
  Erfaringsudveksling om progression og didaktik
12:30 Frokost
13:30 Guidet tur i AQUA
  Et kig på vandhullerne og møde med de danske padder.
14:30 Afrunding og evaluering
  - Kaffe, te, kage og frugt
- Evaluering
15:00 Kurset er slut
17529
Vandhulsundersøgelser
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde