Populationsbiologi

- kursus for gymnasielærere

Kurset afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

Her får du teoretisk viden og praktisk erfaring om populationsbiologi i den danske natur, dens populationsdynamikker, og sammenhæng og samspil mellem dyr og planter.

Kurset tager udgangspunkt i vores omkringliggende natur, med det formål at inspirere og perspektivere biologiundervisningen i gymnasiet.

Du får indblik i de til tider komplekse dynamikker, der får vores økosystemer til at hænge uløseligt sammen, erfaring med relevante undersøgelsesmetoder og bud på undervisningsforløb

Du kommer hjem med en rygsæk fyldt med praktiske øvelser, inspiration og værktøj til at tænke populationsbiologi på en helt ny måde.
Målgruppe: Gymnasielærere (STX, HF, HTX, VUC), der ønsker mere viden om populationsbiologi i gymnasiet, mulige undersøgelser og koblingen til de teoretiske undervisningsmuligheder i klasselokalet. Kurset er grundlæggende og giver dig bedre forudsætninger for at undervise i biologi på alle niveauer.
Se program
Dag nr.: 1
09:00 Velkomst og præsentation
  Suna Rokkjær
09:15 Introduktion til populationsbiologi
  - Vækstrater, konkurrence og prædation
- Faktorer der påvirker arters udbredelse (biotiske og abiotiske)
11:00 Teoretiske øvelser
12:00 Frokost
13:00 Introduktion til populationsgenetik
  - Populationsdynamikker og Hardy-Weinberg ligevægt
13:45 Genetik og slægtskab i en population
  - Genetisk drift
- Wahlund effekt
- Indavl
- Stamtræer og andre populationsanalyser
15:00 Kaffepause
15:15 Øvelser
  - Besøg hos DTU AQUA
- Aktuelle forsøg og udstyr
- Fiskerigenetik
- Konkrete projekter
18:00 Middag
19:30 Design af UV forløb
  - Eksempler fra stillede eksamensopgaver
- Eksempler på forløb om populationsbiologi
21:00 Hygge og erfaudveksling i Dråben
Dag nr.: 2
08:30 Opsamling på dag 1
09:00 Populationsøkologi
  - Økosystemer og økologiske samfund
- Konkurrence og mutualisme
- Netværk
- Biogeografi og arters fordeling
12:00 Frokost
13:00 Anvendt populationsbiologi
  - Kan man analysere bestandsudvikling via vildtudbyttet?
- Klassiske vækstkurver for rådyrbestanden.
- Faktorer af betydning for bestandstilvækst.
- Forskellige bæredygtighedsbegreber.
- Bæredygtig forvaltning.
- Modellering af bæredygtig afskydning.
- Råvildtsyge på Fyn – tæthedsafhængige bestandsregulerende faktorer.
- Status for hjortevildtbestandene i Danmark – fremtidigt potentiale
15:00 Opsamling, afslutning og evaluering
  Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
17533
Populationsbiologi
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde