Jordforurening

På Ferskvandscenteret kan du som kommunal sagsbehandler eller rådgiver få en efteruddannelse i håndtering af forurenet jord. Kurserne indeholder redskaber for varetagelse af ansøgninger og anmeldelser samt sagsbehandling af jordforureningssager. Kursusrækken strækker sig fra grundlæggende kemiske kurser og hydrogeologi-kurser, om geologi og vandkredsløb til kurser i håndtering af bygge og anlægsprojekter på forurenet jord samt diverse kurser i undersøgelse og risikovurdering samt programmerne JAGG og BRIBE. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler indenfor området fås ved at følge kurserne i jura og forvaltningsret.

14 kurser fundet.
 • 4. - 5. sep 2018

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • 10. - 11. sep 2018

  Du lærer, hvad du som kommunal miljøvagt skal gøre, fra det øjeblik du får besked på, at der er sket en miljøulykke til sagen engang er lukket.

 • 20. sep 2018

  Få som kommunal leder indsigt og værktøjer til at løfte den cirkulære økonomi ind i den kommunale virkelighed.

 • 11. okt 2018

  Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af grundvandsrisikoen ved kemikaliespild.

 • 22. - 24. okt 2018

  Ønsker du at få dyb indsigt i udarbejdelse af potentialekort, og mangler du samtidig et potentialekort for jeres kommunes interesseområde, så har vi kurset for dig.

 • 1. nov 2018

  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.

 • 1. nov 2018

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 1. - 2. nov 2018

  Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?

 • 15. nov - 11. dec 2018

  Vær med til ægte grøn omstilling. Bliv inspireret til konkret, cirkulær økonomi gennem Ferskvandscentrets webinarer om emnet. Ubegrænset deltagerantal pr. kommune/firma.

 • 4. - 5. dec 2018
  (17765)

  Lær at bruge den ny JAGG model i grænseområderne for regnearkets anvendelse.

 • 31. jan 2019

  Få et grundlæggende kendskab til juraen på jordforureningsområdet.

 • 4. - 6. feb 2019

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

 • 20. mar 2019

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 21. - 22. maj 2019

  Her får du det grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.

14 kurser fundet.