Miljøvagt og beredskab på skadesstedet

Du er miljøvagt eller ansat i det kommunale brand– og redningsberedskab og står med en akut forurening: Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem? Det er vigtigt, at du handler hurtigt og kender de forskellige parters roller, både redningsberedskabet  og miljømyndighedens. Kurset er bygget op om 6 realistiske situationer (cases), der omhandler udslip af miljøfarlige stoffer til jorden, vandløb eller kystområder. Det kunne være gylle, olie, eller giftige kemikalier.På kurset fortæller politiet også om deres rolle og opgaver i forbindelse med akutte forureninger.
Husk at tage din indsatsleder med på kurset!
Målgruppe: Den erfarne miljøvagt, der er med i en kommunal miljøvagt ordning og ansatte i de kommunale brand– og redningsberedskaber. Da samarbejdet mellem miljømedarbejderne og redningsberedskabet er meget væsentligt, kan det med baggrund i en fælles forståelse være relevant, at den enkelte kommune deltager med både en medarbejder fra miljøafdelingen og en fra redningsberedskabet.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Du er miljøvagt eller ansat i det kommunale brand–og redningsberedskab og står med en akut forurening:
Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?
Det er vigtigt, at du handler hurtigt og kender de forskellige parters roller, både redningsberedskabets og miljømyndighedens.
Kurset er bygget op om 6 realistiske situationer (cases), der omhandler udslip af miljøfarlige stoffer til jorden, vandløb eller kystområder. Det kunne være gylle, olie, eller giftige kemikalier. På kurset fortæller politiet også om deres rolle og opgaver i forbindelse med akutte forureninger.Undervisere
Kursusledelse
• Beredskabschef Bjarne Neermann, Sønderborg Kommune
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Vicepolitiinspektør Morten Bujakewitz
• Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune
• Specialkonsulent Jan Steen Jensen, Beredskabsstyrelsen
• Beredskabschef Bjarne Neermann, Sønderborg Kommune
• Vagthavende Skibsfører Jimmy Sørensen, VFK (Værnsfælles Forsvarskommando)
• Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune
18132
Miljøvagt og beredskab på skadesstedet
29. september 2020 til
30. september 2020
Tilmeldingsfrist: 28. august 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde