Industrimiljø

På Ferskvandscenteret kan du som erfaren eller mindre erfaren kommunal sagsbehandler eller rådgiver få en efteruddannelse i håndtering af industrimiljø. Kurserne indeholder redskaber for varetagelse tilsyn med miljøforhold, udarbejdelse af miljøgodkendelser, VVM eller revurdering af industrivirksomheder. Andre kurser er specifik målrettet forskellige emissioner eller udledninger såsom kurserne luftforurening, støj, udledningstilladelse til spildevand eller miljøfarlige stoffer. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler er oftest inddraget i undervisningen på de enkelte kurser eller fås ved at følge kurset i forvaltningsret.

21 kurser fundet.
 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 15. - 16. dec 2020

  Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer

 • 12. - 13. jan 2021
  (18298)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 1. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag.

 • 2. feb 2021

  Lær hvordan du revurderer en miljøgodkendelse på en industrivirksomhed.

 • 3. - 4. feb 2021

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

 • 10. - 11. feb 2021

  Her lærer du, hvordan du laver en miljøgodkendelse af en industrivirksomhed.

 • 24. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 2. mar 2021

  Få overblik over reglerne om basistilstandsrapporter (BTR)

 • 12. apr 2021

  Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til din gennemslagskraft. Du får varig adgang og kan gå ind og gennemføre kurset, når du står overfor nye udfordringer og vil løfte dit niveau til nye højder

  Kursuspakken omfatter følgende:
  1. Velkomst
  2. Få styr på din vejrtrækning
  3. Boost din selvtillid og tag ordet
  4. Sådan får du skovlen under frygten, ved at forberede dig på det værst tænkelige
  5. Giv slip på tanken om, at holde den perfekte præsentation
  6. Sådan bruger du dit nærvær til at få publikum med
  7. Bonus - Vejrtrækningsteknikker

  Lydfiler til visualisering.

 • 13. apr 2021

  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier

 • 27. apr 2021

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 26. - 27. maj 2021

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn?

 • 2. - 3. jun 2021

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse.

 • 3. - 4. jun 2021

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

 • 31. aug - 1. sep 2021

  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.

 • 2. sep 2021

  Sagsbehandler for virksomheder med luftforurening og lugt? Lær om reglerne for luftforurening og lugt, teknikkerne til begrænsning, effektivitet og priser.

 • 7. sep 2021

  Få et grundlæggende kendskab til hvordan du laver en støjmåling, kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.

 • 7. okt 2021

  Kom til en dag med aktuelle emner, masser af netværk og erfaringsudveksling. For alle på genbrugsstationer og andre, der arbejder med genanvendelse.

 • 3. nov 2021

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 2. dec 2021

  Kend din støjrapport og måler

21 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde