Industrimiljø

På Ferskvandscenteret kan du som erfaren eller mindre erfaren kommunal sagsbehandler eller rådgiver få en efteruddannelse i håndtering af industrimiljø. Kurserne indeholder redskaber for varetagelse tilsyn med miljøforhold, udarbejdelse af miljøgodkendelser, VVM eller revurdering af industrivirksomheder. Andre kurser er specifik målrettet forskellige emissioner eller udledninger såsom kurserne luftforurening, støj, udledningstilladelse til spildevand eller miljøfarlige stoffer. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler er oftest inddraget i undervisningen på de enkelte kurser eller fås ved at følge kurset i forvaltningsret.

17 kurser fundet.
 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 24. feb 2020

  Lær hvordan du revurderer en miljøgodkendelse på en industrivirksomhed.

 • 25. feb 2020

  Få overblik over reglerne om basistilstandsrapporter (BTR)

 • 5. mar 2020

  Vi ser på regler for anvendelse af affaldsprodukter og biprodukter, justeringer af standardvilkårene efter ny BAT samt gener i forbindelse med drift af biogasanlæg.

 • 17. mar 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 24. - 25. mar 2020

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn?

 • 23. apr 2020

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 27. - 28. apr 2020

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

 • 13. maj 2020

  Lær hvordan du forebygger skimmelsvamp og håndterer skimmelsvampeangreb

 • 17. - 18. jun 2020

  Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer

 • 3. sep 2020

  Sagsbehandler for virksomheder med luftforurening og lugt? Lær om reglerne for luftforurening og lugt, teknikkerne til begrænsning, effektivitet og priser.

 • 8. sep 2020

  Få et grundlæggende kendskab til hvordan du laver en støjmåling, kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.

 • 9. - 10. sep 2020
  (18068)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 22. - 23. sep 2020

  Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?

 • 3. nov 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 18. - 19. nov 2020

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • 8. dec 2020

  Kend din støjrapport og måler

17 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde