Industrimiljø

På Ferskvandscenteret kan du som erfaren eller mindre erfaren kommunal sagsbehandler eller rådgiver få en efteruddannelse i håndtering af industrimiljø. Kurserne indeholder redskaber for varetagelse tilsyn med miljøforhold, udarbejdelse af miljøgodkendelser, VVM eller revurdering af industrivirksomheder. Andre kurser er specifik målrettet forskellige emissioner eller udledninger såsom kurserne luftforurening, støj, udledningstilladelse til spildevand eller miljøfarlige stoffer. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler er oftest inddraget i undervisningen på de enkelte kurser eller fås ved at følge kurset i forvaltningsret.

22 kurser fundet.
 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 12. maj - 29. aug 2020

  Ved tilmelding køber du dig adgang til et undervisningsmateriale på video. Du får adgang til 7 videoer, der giver dig metoderne til at mestre nervøsiteten og komme tilbage til din gennemslagskraft. Du får varig adgang og kan gå ind og gennemføre kurset, når du står overfor nye udfordringer og vil løfte dit niveau til nye højder

  Kursuspakken omfatter følgende:
  1. Velkomst
  2. Få styr på din vejrtrækning
  3. Boost din selvtillid og tag ordet
  4. Sådan får du skovlen under frygten, ved at forberede dig på det værst tænkelige
  5. Giv slip på tanken om, at holde den perfekte præsentation
  6. Sådan bruger du dit nærvær til at få publikum med
  7. Bonus - Vejrtrækningsteknikker

  Lydfiler til visualisering.

 • 20. - 21. aug 2020

  Du lærer, hvad du som kommunal miljøvagt skal gøre, fra det øjeblik du får besked på, at der er sket en miljøulykke til sagen engang er lukket.

 • 31. aug 2020

  Lær hvordan du forebygger skimmelsvamp og håndterer skimmelsvampeangreb

 • 3. sep 2020

  Sagsbehandler for virksomheder med luftforurening og lugt? Lær om reglerne for luftforurening og lugt, teknikkerne til begrænsning, effektivitet og priser.

 • 8. sep 2020

  Få et grundlæggende kendskab til hvordan du laver en støjmåling, kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.

 • 9. - 10. sep 2020
  (18068)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 22. - 23. sep 2020

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn?

 • 29. - 30. sep 2020

  Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?

 • 2. - 3. nov 2020

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

 • 3. nov 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag.

 • 4. nov 2020

  Kurset giver dig et overblik over gældende lovgivning og ikke mindst det praktiske tilsyn med svømmebade.

 • 5. nov 2020

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 11. - 12. nov 2020

  Her lærer du, hvordan du laver en miljøgodkendelse af en industrivirksomhed.

 • 18. - 19. nov 2020

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • 2. - 3. dec 2020

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

 • 8. dec 2020

  Kend din støjrapport og måler

 • 15. - 16. dec 2020

  Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer

 • 2. feb 2021

  Lær hvordan du revurderer en miljøgodkendelse på en industrivirksomhed.

 • 24. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 2. mar 2021

  Få overblik over reglerne om basistilstandsrapporter (BTR)

 • 2. - 3. jun 2021

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse.

22 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde