Industrimiljø

På Ferskvandscenteret kan du som erfaren eller mindre erfaren kommunal sagsbehandler eller rådgiver få en efteruddannelse i håndtering af industrimiljø. Kurserne indeholder redskaber for varetagelse tilsyn med miljøforhold, udarbejdelse af miljøgodkendelser, VVM eller revurdering af industrivirksomheder. Andre kurser er specifik målrettet forskellige emissioner eller udledninger såsom kurserne luftforurening, støj, udledningstilladelse til spildevand eller miljøfarlige stoffer. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler er oftest inddraget i undervisningen på de enkelte kurser eller fås ved at følge kurset i forvaltningsret.

20 kurser fundet.
 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 25. sep 2020

  Et online kursus d. 25. september 2020 kl. 9:30-11:00
  Margrethe Børsting, SimpleDraw giver dig en introduktion til gratisk facilitering. Kurset er relevant for dig, der har fokus på at være en god formidler, samtalepartner og projektleder indenfor det tekniske område. Samt for dig, der gerne vil styrke din kommunikation og det engagerede følgeskab omkring dine beslutninger i din organisation.

  Du får en introduktion til værktøjet grafisk facilitering og lærer at tegne nogle simple ikoner og symboler, som du kan bruge med det samme.

 • 8. okt 2020

  Kom til en dag med aktuelle emner, masser af netværk og erfaringsudveksling. For alle på genbrugsstationer og andre, der arbejder med genanvendelse.

 • 2. - 3. nov 2020

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

 • 3. nov 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag.

 • 3. - 4. nov 2020
  (18272)

  Få styr på de administrative processer, der er nødvendige for at komme fra ansøgning til miljøgodkendelse, når der drejer sig om biogasanlæg.

 • 5. nov 2020

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 11. - 12. nov 2020

  Her lærer du, hvordan du laver en miljøgodkendelse af en industrivirksomhed.

 • 18. - 19. nov 2020

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, for eksempel når havneområder omdannes til boligområder.

 • 2. - 3. dec 2020

  Få styr på samarbejdet omkring risikovirksomheder

 • 8. dec 2020

  Kend din støjrapport og måler

 • 15. - 16. dec 2020

  Få styr på hele VVM-processen og miljøvurdering af planer

 • 2. feb 2021

  Lær hvordan du revurderer en miljøgodkendelse på en industrivirksomhed.

 • 24. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 2. mar 2021

  Få overblik over reglerne om basistilstandsrapporter (BTR)

 • 13. apr 2021

  Dette kursus klæ’r dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier

 • 27. apr 2021

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 2. - 3. jun 2021

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse.

 • 31. aug - 1. sep 2021

  Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, hvor de nye ændinger i loven er indopereret i kurset.

 • 7. sep 2021

  Få et grundlæggende kendskab til hvordan du laver en støjmåling, kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.

20 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde