Vandbehandlingsteknikker

Almindelig og udvidet rensning

Kurset giver en introduktion til den almindelige vandbehandling på danske vandværker, som f.eks. iltning og filtrering, samt fokusere på udvidet vandbehandling og teknikker til f.eks. blødgøring af vand, fjernelse af organisk stof, metaller, aggressiv kuldioxid, nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

Målgruppe: Kommunale sagsbehandlere, forsyninger og rådgivere, der arbejder med drikkevandsforsyning
Se program
24. februar 2020
08:30 Morgenbuffet
08:45 Velkomst og præsentation
  Florian B. Wagner, Stine Reimer Priess og Dion Nørgaard
09:00 Almindelig vandbehandling
  - Råvandskvalitet og indvinding, iltning og afblæsning af gasser, filtrering, opbevaring af rent vand, desinfektion med UV
  Florian B. Wagner
10:30 Pause
10:40 Blødgøring - del 1
  - Intro til blødgøring/Hvorfor blødgøring?
- Teknikker: Grundprincipper
- Kalkpelletanlæg
  Stine Reimer Priess
11:10 Blødgøring - del 2
  - Teknikker: Ionbytning, membrananlæg, elektrolyse, etc.
  Florian B. Wagner
11:50 Frokost
12:30 Blødgøring - del 2
  - Relevante overvejelser for teknologivalg
  Florian B. Wagner
12:50 Pesticider & miljøfremmede stoffer
  - Problematik og eksempler, "nye" forureningsstoffer
- Teknikker: Aktiv kulfiltrering, etc.
  Stine Reimer Priess
13:50 Aggressiv kuldioxid
  - Problematik og teknikker: Basetilsætning, afblæsning
  Florian B. Wagner
14:20 Naturligt organisk stof (NVOC) og farve
  - Hvor er NVOC og farve et problem?
- Teknikker og fjernelse
- Koagulering, flokkulering, fældning, filtrering, ozon, etc.
  Florian B. Wagner
14:40 Metaller
  - Problematik og teknikker: fældning sammen med jern, adsorption etc.
  Florian B. Wagner
15:00 Kaffe og kage
15:15 Nitrat, ammonium
  - Hvor er nitrat et problem? Teknikker og fjernelse
- Denitrifikation, ionbytning, membran, etc.
- Ammonium: problematik og metoder til at øge fjernelseseffektiviteten
  Florian B. Wagner
15:45 Spørgsmål, evaluering og afslutning
  Stine Reimer Priess, Florian B. Wagner og Dion Nørgaard
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Process Engineer Water Treatment Dept. Florian B. Wagner, Krüger A/S
Undervisere
• Projektleder, vand Stine Reimer Priess, Krüger A/S
• Process Engineer Water Treatment Dept. Florian B. Wagner, Krüger A/S
18063
Vandbehandlingsteknikker
24. februar 2020
Tilmeldingsfrist: 24. januar 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde