Risikovurdering med BRIBE

Vurder risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild

Her lærer du at udføre en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med kemikaliespild ved brug af det gratis Excel program BRIBE - Beregningsværktøj til Risikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder.

BRIBE blev oprindeligt udviklet til vurdering af risikoen for den fremtidige vandkvalitet i vandværkers indvindingsboringer ved kemikaliespild indenfor BNBO, men kan ligeså vel anvendes generelt til at vurdere risiko overfor drikkevandskvaliteten i nærliggende indvindingsboringer som følge af kemikaliespild.

Du får indblik i beregningsprincipperne, forudsætningerne for og fordele og ulemper ved programmet, du får demonstreret brugen af programmet ved beregningseksempler for særligt relevante stoffer, og endelig har du mulighed for at lære programmet at kende ved udarbejdelse af konkrete risikovurderinger under vejledning. Med den viden kan du forudse effekterne af en potentiel forurening, og reagere hurtigt og præcist i en evt. nødsituation.

Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, regioner og statscentre, der arbejder med miljøgodkendelser, indsatsplanlægning, grundvand eller vandforsyning. Kurset er også relevant for konsulenter og rådgivere, der arbejder indenfor området.
Se program
16. september 2020
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Dion Nørgaard og Niels Peter Arildskov
10:00 Præsentation af BRIBE, version 3.2
  - Beregningsprincipper
- Sorption - forudsætninger og metode
- Nedbrydning - forudsætninger og metode
- Øvrige forudsætninger
- Hvad kan BRIBE, og hvad kan BRIBE ikke?
  Niels Peter Arildskov
10:30 Eksempel 1: Spild af pesticid, 3 spildscenarier
  - Beregningstid
- Effekt af forskellige inputparametre
- Effekt af grundvandsdannelse
- Effekt af cellehøjde
  Niels Peter Arildskov
11:00 Øvelse 1: Beregninger på spild af pesticider
  Niels Peter Arildskov
12:00 Frokost
13:00 Eksempel 2: Spild af fyringsolie
  Niels Peter Arildskov
13:30 Øvelse 2: Beregninger på spild af oliestoffer
  Niels Peter Arildskov
14:30 Eksempel 3: Spild af chlorerede opløsningsmidler
  - Beregninger på opløst stof og fri fase
- Beregning af "tilladelig spildmængde"
  Niels Peter Arildskov
15:00 Kaffe og kage i Dråben
15:30 Øvelse 3: Beregninger på et brugerdefineret stof
  Niels Peter Arildskov
16:45 Kursusevaluering
  Dion Nørgaard og Niels Peter Arildskov
Undervisere
Kursusledelse
• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, COWI A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, COWI A/S
18076
Risikovurdering med BRIBE
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde