Administrative kurser

13 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. På kurset lærer du om de forvaltningsmæssige udfordringer, som er aktuelle ved de kystnære områder.

 • 27. - 28. aug 2018

  Lær hvordan forskellige vedligeholdelsesmetoder påvirker vandløbet, om livet i vandløbet, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du sender vedligeholdelsesopgaven i licitation.

 • 10. - 11. sep 2018

  På kurset får du både indblik i den geologiske og juridiske baggrund for indsatsplanlægningen, formidlet af folk med megen erfaring med indsatsplanlægning i praksis

 • 8. okt 2018

  Kurset har til formål at give en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap. 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.

 • 11. okt 2018

  Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af grundvandsrisikoen ved kemikaliespild.

 • 22. - 24. okt 2018

  Ønsker du at få dyb indsigt i udarbejdelse af potentialekort, og mangler du samtidig et potentialekort for jeres kommunes interesseområde, så har vi kurset for dig.

 • 1. nov 2018

  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.

 • 8. nov 2018

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 4. - 6. feb 2019

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

 • 27. - 28. feb 2019

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.

 • 13. - 14. mar 2019

  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser:Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand. Vi ser på samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser.

 • 2. - 3. apr 2019

  Her får du et godt overblik over gældende lovgivning og hvordan man gennemfører det praktiske tilsyn på vandværket.

 • 9. apr 2019

  Lær at læse vandforsyningernes takstblade. Hvad skal man kigge efter ved godkendelse af takstblade

13 kurser fundet.