CE-mærkning for leverandører

- en introduktion

Kurset afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok. Få en forståelse for de krav, der stilles ved levering af komponenter, del-maskiner eller maskiner omfattet af Maskindirektivet.

Der findes ikke en entydig beskrivelse eller standard for udarbejdelse af en CE-mærkning eller en komponenterklæring jf. Maskindirektivet, og derfor fremstår CE-mærkningsbegrebet ofte uklart for mange.

Lær gennem praktiske øvelser hvad risikogranskning/-vurdering er og forstå de krav, man er underlagt.

Bliv i stand til at arbejde effektivt og målrettet med CE-mærkning, ikke mindst uden at "drukne" i papir.
Målgruppe: Producenter og leverandører af maskiner, bygherrer, entreprenører, maskinindkøbere og rådgivere med behov for kendskab til Maskindirektivet og CE-mærkning.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Få relevant og brugbar viden om hvad CE-mærkning er jf. Maskindirektivet, hvad der skal mærkes, og hvem der er ansvarlig for at gennemføre mærkningen. Kurset giver dig en praktisk indføring i, hvad du som importør eller leverandør er forpligtet til, og hvordan du selv kan gennemføre en tilstrækkelig CE-mærkning. På dagen får du viden om og forståelse for begreber som
• Hvad er en maskine?
• Risikogranskning
• Risikovurdering
• Teknisk dossier

Så du får et overblik over ansvar og opgaver og bliver bekendt med samspillet mellem maskindirektivet og andre direktiver, så du er i stand til at opfylde de gældende lovkrav.
Du får som kursist mulighed for gennem praktiske øvelser at arbejde med de væsentligste forhold i relation til CE-mærkning jf. Maskindirektivet, så du efterfølgende kan gennemføre en systematisk og tilstrækkelig mærkning af ”din maskine”, og dermed leve op til lovkravet.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S
Undervisere
• Projektingeniør Jan Egelund Andersen, Krüger A/S
• Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S
17705
CE-mærkning for leverandører
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3550,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde