VVM screening og miljøvurdering

Er du i tvivl om, hvornår der er en VVM sag? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag og hvordan forholdet er mellem VVM og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig.Du får en grundlæggende indføring i VVM-sager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel. Sammenlægningen af regelsættene for VVM og Miljøvurdering af planer og heraf følgende ændringer, der trådte i kraft den 16. maj 2017, bliver fremhævet. VVM-pligt og reglerne for både bilag 1-anlæg og bilag 2-anlæg bliver gennemgået. Koblingen til regelsæt som planloven og miljøbeskyttelses- loven bliver uddybet. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.
Målgruppe: Kommunale medarbejdere, der har lidt erfaring med VVM screeninger og gerne vil vide mere. Rådgivere, statslige medarbejdere og medarbejdere fra virksomheder, der er involveret i VVM-sager, kan også have glæde af kurset.
Se program
15. december 2020
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Præsentation og indledning
  Annette Vesterager og Ulf Kjellerup
09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
  - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg
på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
- VVM-screeningen
- Er der en bagatelgrænse?
- Hvad ligger der i en udvidelse, der kan sidestilles med nyetablering?
- Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
- Koblingen mellem VVM og SMV
- Habitatområder og Natura 2000
  Mads Kobberø
10:30 Kaffepause
10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 VVM anmeldelse og -screening
  - Projekters karakteristika, beliggenhed og påvirkning på miljøet
- Varighed, sandsynlighed og reversibilitet
- Bilag 3 & 5 i bekendtgørelsen
- VVM pligt eller ej?
- Lokalplaner og kommuneplantillæg
- Cases og eksempler
  Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
15:00 Kaffepause
15:15 Introduktion til case
  Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
15:30 Gruppearbejde: VVM anmeldelse og -screening
  Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
17:30 Middag
19:00 Sagsbehandling i et politisk system
  - Aktuelle cases og eksempelkatalog
  Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
21:00 Hygge og erfaudveksling i Dråben
16. december 2020
08:30 Opsamling på dag 1
  Ulf Kjellerup
09:00 VVM processen
  - VVM pligtigt projekt
- Deltagere, proces, høringer, afslutning
- Kommuners rolle i processen
- Eksempel
  Ulf Kjellerup
12:00 Frokost
13:00 Miljøbegrebet
  - Hvad er det og hvordan arbejdes med det i praksis
  Ulf Kjellerup
14:00 VVM-redegørelsen eksemplificeret
  - Dataindsamling
- Vurderinger
- Vurderingsværktøj og væsentlighedsbegrebet
- Projekttilpasning
- Afværgeforanstaltninger
  Ulf Kjellerup
15:00 Fra VVM til projektering og anlæg
  - Cases og debat med grundlag i deltagererfaringer
  Ulf Kjellerup
16:00 Evaluering og afslutning
  Annette Vesterager og Ulf Kjellerup
Undervisere
Kursusledelse
• Senior Legal Advisor Ulf Kjellerup, COWI A/S
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Ingeniør Kirsten Hesselaa, Silkeborg Kommune
• Senior Legal Advisor Ulf Kjellerup, COWI A/S
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
18255
VVM screening og miljøvurdering
15. december 2020 til
16. december 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde