Virksomhedstilsyn og -administration

Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig. Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening. Målgruppe: Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilsyn på industrivirksomheder. Miljømedarbejdere fra de private virksomheder og rådgivere kan også have glæde af kurset.
Se program
22. september 2020
08:30 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og præsentation
  Annette Vesterager og Irene Samsøe Figen
09:30 Overordnet retsgrundlag
  - Miljøbeskyttelsesloven
- Afledte bekendtgørelser - Olietanksbekendtgørelsen - Jordforureningsloven
  Irene Samsøe Figen
09:40 Virksomhedstyper
  - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
- Brugerbetalingsvirksomheder og opmærksomhedspunkter
  Irene Samsøe Figen
09:50 Tilsynstyper
  - Basistilsyn -Prioriterede tilsyn - Kampangetilsyn - Administrative og fysiske tilsyn
  Irene Samsøe Figen
10:00 Pause
10:10 Diskussion
  Irene Samsøe Figen
10:30 Indsamling af oplysninger
  - Inden tilsyn
  Irene Samsøe Figen
10:45 Pause
11:00 Præsentation af virksomheder
  - Oplysninger om virksomheden
- Udarbejdelse af tjekliste
- Forberedelse af spørgsmål. mm.
  Hanne Bach Lorentzen
12:00 Frokost
13:00 Virksomhedsbesøg
  - Ekskursion
  Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
14:30 Kaffepause
16:00 Opsamling på tilsyn
  Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
16:15 Hvad så nu?
  - Håndhævelse
  Irene Samsøe Figen
16:25 Udførelse af tilsyn i praksis
  - Under tilsyn
  Irene Samsøe Figen
16:40 Pause
16:50 Dialogbaseret tilsyn
  Irene Samsøe Figen
17:05 Tjeklister
  Irene Samsøe Figen
17:15 Egne cases
  Irene Samsøe Figen
18:00 Indlogering (pause)
18:30 Middag
21:00 Øl/vand og erfa-udvekslig i dråben
23. september 2020
08:00 Opsamling på dag 1
08:15 Regler om tilsyn
  - Tilsynspligtens omfang og betydning af passivitet
- De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
  Mai-Britt Bruun
10:45 Retssikkerhedsloven
  - Adgangen
- Varsling
- Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
  Mai-Britt Bruun
11:45 Valg af håndhævelse
  - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, forbud samt påbud
- Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle
- Politianmeldelse
  Mai-Britt Bruun
13:00 Frokost
14:00 Afrapportering og tilsynsbrev
  Irene Samsøe Figen
14:10 Håndhævelser
  Irene Samsøe Figen
14:25 Planlægning
  - Miljøstyrelsens udtrækning
- Andre hensyn
  Irene Samsøe Figen
14:35 Indberetning
  Irene Samsøe Figen
14:45 Egne cases
  Irene Samsøe Figen
15:00 Kaffe/kage pause
15:15 Afrunding
  Irene Samsøe Figen
15:30 Opsamling, afslutning og evaluering
  - herunder kaffe, te og kage
  Irene Samsøe Figen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune
• Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune
18214
Virksomhedstilsyn og -administration
22. september 2020 til
23. september 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde