Virksomhedstilsyn og -administration

Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig. Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening. Målgruppe: Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilsyn på industrivirksomheder. Miljømedarbejdere fra de private virksomheder og rådgivere kan også have glæde af kurset.
Se program
22. september 2020
08:30 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og præsentation
  Annette Vesterager og Irene Samsøe Figen
09:30 Regler om tilsyn
  - Tilsynspligtens omfang og betydning af passivitet
- De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
  Mai-Britt Bruun
10:45 Retssikkerhedsloven
  - Adgangen
- Varsling
- Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
  Mai-Britt Bruun
11:45 Valg af håndhævelse
  - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, forbud samt påbud
- Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle
- Politianmeldelse
  Mai-Britt Bruun
13:00 Frokost
14:00 Hvad forventer vi af et tilsyn og det overordnet retsgrundlag
  - Miljøbeskyttelsesloven
- Afledte bekendtgørelser - Olietanksbekendtgørelsen - Jordforureningsloven
Tilsynstyper
- Basistilsyn -Prioriterede tilsyn - Kampangetilsyn - Administrative og fysiske tilsyn
Virlksomhedstyper
- Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
- Brugerbetalingsvirksomheder og opmærksomhedspunkter
  Irene Samsøe Figen
14:45 Opgave
  Irene Samsøe Figen
15:15 Kaffepause
15:45 Planlægning og indberetning af tilsyn
  - Miljøstyrelsens udtrækning
- Andre hensyn
  Irene Samsøe Figen
16:15 Indsamling af oplysninger og udførelse af tilsyn
  - Inden tilsyn - under tilsyn
  Irene Samsøe Figen
17:00 Opfølgning på tilsynet og opgave/diskussion
  - Håndhævelser
  Irene Samsøe Figen
17:30 Dialogbaseret tilsyn og hjælpeværktøjer og egne cases
  Irene Samsøe Figen
17:45 Tjeklister og hjælpeværktøjer
  Irene Samsøe Figen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand og erfa-udvekslig i dråben
23. september 2020
08:00 Opsamling på dag 1
08:15 Forberedelse af tilsyn på virksomhed
  - Oplysninger om virksomheden
- Udarbejdelse af tjekliste
- Forberedelse af spørgsmål. mm.
  Irene Samsøe Figen
10:00 Tilsyn på virksomhed
  - Ekskursion
  Irene Samsøe Figen
13:00 Frokost
14:00 Opsamling på tilsyn
  Irene Samsøe Figen
14:45 Afrapportering og tilsynsbrev
  Irene Samsøe Figen
15:30 Opsamling, afslutning og evaluering
  - herunder kaffe, te og kage
  Irene Samsøe Figen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune
18214
Virksomhedstilsyn og -administration
22. september 2020 til
23. september 2020
Tilmeldingsfrist: 21. august 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde