Virksomhedstilsyn og -administration

Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig. Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening. Målgruppe: Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilsyn på industrivirksomheder. Miljømedarbejdere fra de private virksomheder og rådgivere kan også have glæde af kurset.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Vi ser på lovgivning i forbindelse med miljøtilsynet, der omfatter miljøbeskyttelsesloven med affødte bekendtgørelser og giver et overblik over gældende lovgivning, vejledning og regler for miljøtilsynet.

Vi gennemgår et industritilsyn fra planlægning til afsluttende rapport – vi vil blandt andet se på forskellige typer tilsyn, forskellige brancher, lovgivning for virksomheden (godkendelser, branchebekendtgørelser o.a.), tilstødende lovgivning, planlægning af tilsyn, indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold, dialog i forbindelse med tilsynet, praktisk udførelse af et tilsyn, eventuel opfølgning, afrapportering.

Under produktions- og miljøforhold vil vi have fokus på indretning og drift, spildevandsudledninger, luft-, støj- og lugtemissioner, affaldshåndtering og bortskaffelse, oplagring af farligt affald og øvrigt affald, opbevaring af olier, kemikalier og råvarer, forebyggelse af jord og grundvandsforurening, tankanlæg mv.
Undervisere
Kursusledelse
• Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune
• Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune
18031
Virksomhedstilsyn og -administration
24. marts 2020 til
25. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 21. februar 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde