Vibrationer og revner i afløbssystemer: En praktisk introduktion

Pumper, bæringer, plinte og svejsninger

Her får du en introduktion til vibrationer, hvad der giver dem betydning i afløbssystemer og hvorfor de udvikler sig til problemer.

Vibrationer er stort set umulige at undgå i pumpesystemer, for alle pumper vibrerer i en eller anden udstrækning. Derfor bliver det et spørgsmål om at forstå vibrationer og have indblik i, hvad man kan gøre for at undgå effekten af dem.

Vi giver dig nogle bud på, hvordan du kan reducere vibrationsproblemerne og inspiration til at træffe de rigtige valg ved dimensionering, projektering og renovering af pumpestationer.

Har I selv oplevet at vibrationer har udviklet sig til problemer, når I pumper? Hvad gjorde I og hvad kostede det? Tag gerne eksempler med, som andre kan lære af.

Målgruppe: Medarbejdere ved forsyningsselskaber, både de, der forestår den daglige drift og vedligeholdelse, men også planlægger og projektansvarlige. Rådgivende ingeniørfirmaer, leverandører og pumpefirmaer kan ligeledes have stor gavn af kurset.
Se program
1. oktober 2020
09:00 Ankomst og morgenkaffe
09:15 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
  Dion Nørgaard
09:30 Skader efter vibrationer og hvad vi lærte af dem
  Eksempler på vibrationsskader og -problemer og hvad man som forsyningsvirksomhed lærte af dem
  Peter Møller Andersen
10:15 Pause
10:30 Vibrationer: Hvad er vibrationer og hvordan opstår de?
  - Vibrationsteori
- Cases og eksempler på vibrationer og konsekvenserne deraf
  Mick Eriksen og Patrick Glibert
12:00 Frokost
13:00 Øvelse i god designpraksis
  Mick Eriksen
13:30 Materialer og deres anvendelighed
  - Svejsningers udførelse og de fysiske muligheder for at udføre en holdbar samling
- Materialer og deres anvendelighed til vibrationspåvirkede konstruktioner
  Henrik Bang
14:30 Vibrationer: Hvad kan vi gøre for at forebygge og helbrede?
  Input fra oplægsholderne og dialog
- Designeksempler, ”anbefalinger” og overvejelser
- Konstruktion og udførelse
- Opstart og indregulering
- Overvågning under drift
- Identifikation af årsager
- Afhjælpning
  Karsten Egebjerg Pedersen, Mick Eriksen og Peter Møller Andersen
15:15 Kagebord
15:30 Vibrationer: Hvad kan vi gøre for at forebygge og helbrede?
  Fortsat
  Karsten Egebjerg Pedersen og Mick Eriksen
16:30 Opsamling på dagen og afslutning med mundtlig feedback
  Dion Nørgaard
17:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Specialist, korrosion og metallurgi Henrik Bang, FORCE Technology
• Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S
• Mick Eriksen, GRUNDFOS DK A/S
• Akustiker Patrick Glibert, GRUNDFOS DK A/S
• Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S
18074
Vibrationer og revner i afløbssystemer: En praktisk introduktion
1. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 28. august 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde