Vandplanter for åmænd

Obligatorisk vandløbsteknikerkursus (1 VTp)

Vi har i en årrække været vant til at vandløbene kun skulle opfylde krav til smådyrene i vandløbet. Men det er slut nu. Fremover skal vandløbene også leve op til krav om variation og antal arter af fisk og planter, der lever i vandløbet. Det er derfor blevet endnu vigtigere at du som åmand har et godt plantekendskab og ved hvordan grødeskæring påvirker de forskellige plantetyper. På dette kursus får du entilog viden om hvor planternes vækstpunkter sidder, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de målsatte vandløb.

Målgruppe: Åmænd og andre der ønsker at få et øget kendskab til vandløbets planter og deres biologi, men ikke i en detaljeringsgrad hvor man lærer at bestemme vandaksene til art.
Se program
24. juni 2021
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Morten Fischer Jørgensen og Dion Nørgaard
10:00 Generelt om vandplanter
  - Vandplanerne og lidt relevant lovstof
- Grødeskæringens betydning for vandføring og livet i vandløbet
- Afgrænsning af vandplanter
- overvintringsorganer
- vækstpunkter
- de gode, de onde og grusomme
- Danske vandplanter, Miljøstyrelsens vejledning i bestemmelse af planter i søer og vandløb (udleveres på kurset)
  Morten Fischer Jørgensen
12:00 Frokost
13:00 Generelt om vandplanter, fortsat
  - Karup Å forsøg
- Udplantning af vandplanter
  Morten Fischer Jørgensen
14:00 Plantebestemmelse
  - Bestemmelsesnøgler
- Her får deltagerne lov til selv at sidde og bestemme forskellige vandplanter
  Morten Fischer Jørgensen
15:00 Kagebord
15:30 Plantebestemmelse, fortsat
  Morten Fischer Jørgensen
16:15 Opsamling og evaluering
  Morten Fischer Jørgensen og Dion Nørgaard
16:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Randers Kommune
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Randers Kommune
18264
Vandplanter for åmænd
24. juni 2021
Tilmeldingsfrist: 21. maj 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde