Vandløbstilsyn og kontrol

Obligatorisk vandløbsteknikerkursus (2 VTp)

Bliv klædt på til at lave vandløbstilsyn med udgangspunkt i gældende lovgivning. Du lærer om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn og kontrollere vandløbsvedligeholdelsen.

Vi ser på eksempler med ulovlige indgreb og simple metoder til at tjekke forureningstilstand og vi gennemfører vandløbstilsyn i marken. Endelig lærer du hvordan du kan takle forskellige former for lodsejerklager.

Målgruppe: Åmænd og kommunale sagsbehandlere der skal til at føre vandløbstilsyn, - kontrol og måske foretage den første indledende klagesagsbehandling.
Se program
9. juni 2021
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Morten Fischer Jørgensen og Dion Nørgaard
10:00 Intro til Vandløbstilsyn og kontrol
  Morten Fischer Jørgensen
10:15 Hvad siger vandløbsloven
  - Afvanding og naturindhold
- Klasser, regulativer, restaurering og regulering
- Vedligeholdelse
- Ulovligheder
  Morten Fischer Jørgensen
11:00 Pause
11:15 Vandløbsregulativet
  - Krav til regulativets indhold (kort)
- Vedligeholdelse, visuel kontrol af aflejringer, se i brønde, dræn tilløb osv.
- Andre små fif
  Morten Fischer Jørgensen
12:00 Frokost
13:00 Eksempler på (u)lovlige forhold
  - 2m bræmmer (§69)
- Hårdhændede oprensninger/grødeskæringer (Regulering)
- Omlægning af vandløb, vandingssteder (Regulering)
  Morten Fischer Jørgensen
14:00 Pause
14:15 Praktisk kontrol
  - udstyr, teknik, lodsejerkontakt
  Mathilde Andersen
15:00 Kagebord
15:30 Praktisk kontrol (fortsat)
  Mathilde Andersen
16:00 Forurening
16:30 Udarbejdelse af skabelon til vandløbstilsyn - eksempler på notater
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Aftenservering i Dråben
10. juni 2021
08:15 Opfølgning på dag 1
  Morten Fischer Jørgensen
08:30 Dokumentation
  - Hvad kræver ”kontoret”
- Hvad gør åmanden/åkvinden
  Morten Fischer Jørgensen og Mathilde Andersen
09:00 Ekskursion
  - Vandløbstilsyn
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde
  - Opfølgning på vandløbstilsynet
15:00 Evaluering
  - Kagebord
  Morten Fischer Jørgensen og Dion Nørgaard
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Randers Kommune
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Åmand Mathilde Andersen, Randers Kommune
• Jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen, Randers Kommune
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
18250
Vandløbstilsyn og kontrol
9. juni 2021 til
10. juni 2021
Tilmeldingsfrist: 7. maj 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde