Vandløbsregulativer

Bliv klædt på til at lave og revidere vandløbsregulativer.
På dette kursus ser vi nærmere på rammerne for vandløbsregulativerne og deres revision.
Vi ser på den lovgivningsmæssige baggrund for regulativerne, hvilke typer regulativer der bruges og ikke mindst hvilke der er lovlige.
Du hører om udvalgte kommuners erfaringer med regulativer, og får værktøjer til "what to do" og "what not to do" i dit eget arbejde med regulativerne.

Målgruppe: Kommunale sagsbehandlere og medarbejdere hos private rådgivere, der skal til at revidere eller udarbejde nye vandløbsregulativer.
Uddybende oplysninger
Om kurset
På denne temadag sætter vi fokus på nogen af de udfordringer der er når der skal revideres eller udarbejdes nye vandløbsregulativer.

Vandløbsregulativer skal udarbejdes på baggrund af den målsætning, som fremgår af vandplanerne for vandløbet. Regulativet skal sikre vandløbets skikkelse eller vandføringsevne og dermed sikre afledning af vand og samtidig tilgodese og beskytte dyre- og plantelivet i vandløbet.

Netop det at regulativet ifølge Natur og miljøklagenævnets afgørelse skal basere sig på skikkelse eller vandføring giver anledning til en række udfordringer.

Temadagen er under udvikling. Forslag og bemærkninger til temadagen kan sendes til:
Undervisere
Kursusledelse
• Projektleder Eva Marcus, Orbicon
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Naturgeograf Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune
• Projektleder Eva Marcus, Orbicon
• Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune
• Biolog Steen Ravn Christensen, Syddjurs Kommune
18134
Vandløbsregulativer
21. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 18. september 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde