Vandløbslovgivning og administration I

Grundkursus

Skal du administrere vandløbsopgaver? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Vi kobler vandløbslovgivning op på sagsbehandling i praksis, så du bliver i stand til at gennemføre de daglige administrative vandløbsopgaver.

Du får indsigt i de lovmæssige rettigheder og pligter, du har som vandløbsmyndighed, og overblik over de mange vandløbstekniske begreber.

Vi ser på myndighedens rolle, godkendelsesprocedurer, offentlige og private vandløb, hvem har pligt til hvad, klagesager, nyttige værktøjer, vandrammedirektivet m.v.

Endelig tager vi også fat på vandløbsvedligeholdelsen og tilsyn, og klæder dig godt på til vandløbssagsbehandlingen.

Målgruppe: Primært medarbejdere i kommunernes Vand-, Natur- og Miljøafdelinger, men kan dog også med fordel følges af andre, som ønsker indsigt i administrationen af vore vandløb.
Se program
22. juni 2021
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst, gensidig præsentation
  Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
10:00 Vandløbsloven
  - Vandløbslovens område og formål
- Forhold til anden lovgivning
- Lovens væsentligste paragrafer og virkemidler
- Klage, håndhævelse og straf
  Vaun Egede Jensen
12:00 Frokost
13:00 Vandløbsloven - fortsat
  Vaun Egede Jensen
14:30 Guidet tur i AQUA
  - Kaffe og kage
15:30 Vandløbstekniske begreber
  - Vandløbsdata
- Vandløbshydrologi
- Vandspejlsberegninger
  Kristian Vestergaard
16:30 Regulativer
  - Regulativets formål og indhold
- Regulativtyper
- Vedligeholdelsesbestemmelser
  Kristian Vestergaard
18:00 Middag
19:30 Gruppearbejde omkring vandløbsloven
  Vaun Egede Jensen
21:00 Kollegialt samvær og uformel erfaudveksling i Dråben
23. juni 2021
08:00 Opsamling fra 1. dag
  Vaun Egede Jensen
08:15 Status på vandløbsområdet
  - Hvad sker der lige nu på vandløbsområdet
- Oversigt over vandløbslovgivningen
  Vaun Egede Jensen
09:00 Hverdagen som vandløbsmedarbejder
  - Sagsbehandling, fra henvendelse til afgørelse
- Hvad bliver der typisk ansøgt om?
- Hvad giver vi afslag/godkendelse til?
- Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
- Hvor finder jeg min information?
  Florian Rasmussen
12:00 Frokost
13:00 Gruppeopgave
  Florian Rasmussen
14:00 Opsamling på gruppearbejde
14:30 Vandløbsvedligeholdelse og tilsyn
  - Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
- Egne folk eller ekstern entreprenør
- Vedligeholdelsesblade og huskeseddel til tilsyn
- Klagesagsbehandling
  Florian Rasmussen
15:15 Opsamling og evaluering
  - kaffe og kage
  Vaun Egede Jensen og Lea Kromann-Gallop
15:30 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten skal vandløbsmedarbejderen sikre afledning af overflade-, spilde- og drænvand, så omkringliggende arealer holdes tørre. Med de modstridende interesser det kan give, er det vigtigt, at du har styr på Vandløbsloven og på, hvordan du administrerer efter den.
Undervisere
Kursusledelse
• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen
• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret
Undervisere
• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen
• Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
18263
Vandløbslovgivning og administration I
22. juni 2021 til
23. juni 2021
Tilmeldingsfrist: 21. maj 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde