Vandløbslovgivning og administration 2

Videregående

På kurset behandler vi 3 hovedtemaer, primært ud fra en administrativ og proceduremæssig vinkel.
Vandplaner og fremtidige kommunale indsats, herunder ændret vedligeholdelse.
Regulering og restaurering, herunder bl.a. ekspropriation og taksation.
Vandløbssager, herunder bl.a. håndhævelse og erstatningssager ved regulativoverskridelser.

Vi forudsætter at du har en viden svarende til grundkurset ”Vandløbslovgivning og -administration 1”.

Målgruppe: Primært medarbejdere i kommunernes Vand-, Natur- og Miljøafdelinger, men kan dog også med fordel følges af andre, som ønsker indsigt i administrationen af vore vandløb. Vi forventer, at du har en viden svarende til grundkurset Vandløbslovgivning og -administration 1.
Se program
29. september 2020
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Vaun Egede Jensen og Suna Rokkjær
10:00 Vandløbslovgivning II
  - §6 - vandets frie løb
- §32 - rørlagte vandløb
- §63 - medbenyttelse (tilladelse til at koble vand på rørlagt system)
- Vandløb eller teknisk anlæg som forsyningen ejer
- Fysisk vandløbstilsyn
  Vaun Egede Jensen
12:00 Frokost
13:00 Vandområdeplanerne
  - Målsætninger
- Målopfyldelse
- Indsatser og virkemidler
  Florian Rasmussen
14:10 Vandløbsregulering og vandløbsrestaurering
  - Habitatbekendtgørelsen - Væsentlighedsvurderinger hvornår og hvordan
  Florian Rasmussen
15:00 Kaffepause med mulighed for besøg i AQUA
15:30 3 cases
  Vaun Egede Jensen og Florian Rasmussen
17:00 Pause
18:00 Middag
19:30 Cases
  - Vi arbejder videre
  Florian Rasmussen
20:30 Pressen og politik i vanskelige sager
  - Erfaringsudveksling med eksempel fra Viborg kommune
  Florian Rasmussen
21:00 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
30. september 2020
08:00 Opsamling fra 1. dag
  Vaun Egede Jensen
08:15 Vandløbsregulativet
  - Regulativtyper
- Omklassificering
  Vaun Egede Jensen
10:15 Taksation og ekspropriation
  - Hvad er taksation og over taksation?
- En taksationssag  - hvad skal kommunen gøre / forberede?
- Erstatningsfastsættelse
- En ekspropriationssag
  Thomas Normann Asmussen
11:15 Klagesager
  Vaun Egede Jensen
12:00 Frokost
13:00 Klagesager, fortsat
  Vaun Egede Jensen
14:45 Kagebord
15:15 "Uvedkommende vand"
  - Om kommunen og forsyningens rolle
- Lovgivning
- Hvem må hvad, hvem skal gøre hvad?
- Dokumentation for fejlkoblinger
  Pernille Aagaard Truelsen
16:00 Evaluering og afslutning
  Vaun Egede Jensen og Suna Rokkjær
16:15 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Landinspektør Thomas Normann Asmussen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S
• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen
• Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
18133
Vandløbslovgivning og administration 2
29. september 2020 til
30. september 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde