Vandløbs- og naturgenopretning for maskinførere og formænd

Naturstyrelsen og mange kommuner ønsker, at de der kører gravemaskinerne og udfører restaureringsarbejder mv. har været på et relevant kursus i vandløbsrestaurering og arbejde på lavbund og naturarealer. Det er et stort forarbejde, der bliver lagt i beskrivelse af, hvordan et projekt skal gennemføres, men det er gravemesteren, der bestemmer det reelle resultat. Hvis det er en uerfaren eller uvidende gravemester, kan han hurtigt ødelægge mere end det gavner. Et genslynget vandløb skal ikke kun graves efter en digital 3 d model, men med følelse og viden om, hvad der vil se naturligt ud, med varierende anlæg og dybde mv.
Målgruppe: Gravemaskinførere og formænd der arbejder med vandløbsrestaurering og naturgenopretning.
Se program
13. november 2019
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Suna Rokkjær og Martin Nissen Nørgård
10:00 Intro
  - Vand og naturplanerne
- Eksempler på hvorfor dette kursus er vigtigt
  Martin Nissen Nørgård
10:15 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?
  - Hvad kendetegner naturlige vandløb, søer og enge?
- Hvad er kendetegn for fx rigkær, ellesump, overdrev og en naturlig kilde?
- Hvorfor er det vigtigt at sikre naturtyperne? Biodiversitet, lovgivning og naturforbedring?
  Søren Nordahl Hansen
11:00 Pause
11:10 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?, fortsat
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion, med mulighed for at "sparke dæk"
  - Valg af skovle og maskiner
- Demonstration af bedste grej til forskellige opgaver
- Kaffe og kage undervejs
  Martin Nissen Nørgård, Mogens Frederiksen og Vagn Sloth Madsen
16:00 Tilbage på hotellet
16:15 Fra detailprojekt/udbudsmateriale til udførelse i marken
  - Afsætning af vandløbstracé eller kørsel efter digital gravemodel?
- Forventningsafstemning med bygherre og lodsejer.
- Miljøledelsesplan og hvilke miljøhensyn er relevant at vide noget om?
- Forebyggelse og hvad du kan gøre, hvis skaden sker
  Martin Nissen Nørgård
18:00 Middag
19:00 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger
  - Klargøring af arbejdsplads og adgangsveje
- Graveteknik, bundopskydninger og udskridning i vandløb
- Blød bund
- Jordhåndtering, depoter, mængder, transport m.v.
  Martin Nissen Nørgård
21:00 Uformel erfaudveksling
  - Deltagernes egne erfaringer, præmie til bedste/sjoveste erfaringsindlæg
  Martin Nissen Nørgård
09:00 Ankomst og morgenbuffet
14. november 2019
16:00 Kurset er slut
08:00 Opsamling på dag 1
  Martin Nissen Nørgård
08:30 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger – fortsat
  - Dialog med lodsejere og dokumentation for udført arbejde
- Arkæologiske fund - hvornår stopper arbejdet?
- Vådområdeprojekter
- Udførelse af bedste vandhul og bekkasinskrab
  Martin Nissen Nørgård
09:00 Pause
09:15 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger – fortsat
  - Fjernelse af spærringer og etablering af gydebanker
- Brug af sten og træ til etablering af skjul
- Åbning af rørlagt strækning
- Etablering og retablering af sandfang
  Martin Nissen Nørgård
11:00 Arbejdsmiljø
  Jasper Eriksen
12:00 Frokost
12:45 Ekskursion: Vandløbs– og naturrestaurering
  - Eksempler fra Holstebro kommune
  Nichlas Bøge Øgendahl, Henrik Fastergaard og Martin Nissen Nørgård
15:45 Evaluering
  - Kagebord
  Martin Nissen Nørgård og Suna Rokkjær
Undervisere
Kursusledelse
• Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Skov- og landskabsingeniør Nichlas Bøge Øgendahl, Holstebro Kommune
• Chefkonsulent Jasper Eriksen, ArbejdsmiljøCentret A/S
• Ingeniør Henrik Fastergaard, Holstebro Kommune
• Uddannelseskonsulent Mogens Frederiksen, Mercantec
• Biolog Søren Nordahl Hansen, Viborg Kommune
• Produktspecialist - Maskinstyring Vagn Sloth Madsen, Leica Geosystems A/S
• Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
18000
Vandløbs- og naturgenopretning for maskinførere og formænd
13. november 2019 til
14. november 2019
Tilmeldingsfrist: 11. oktober 2019
Kursussted: Nørre Vosborg, Holstebro
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde