Vandkvalitet i drikkevandsboringer

Hvilke handlinger er jf. gældende lovgivning mulig for sikring grundvandskvaliteten.

Hvilke handlinger er jf. gældende lovgivning mulig for sikring grundvandskvaliteten?

Kurset lærer dig at tolke en boringskontrolanalyse. Hvilke processer man kan læse af analysen og hvordan identificerer man fejlbehæftede analyser?

Vi gennemgår behandlingskrævende parametre og beskriver problematiske indhold. Vi ser også på årsager og handling i forbindelse med forurening af en grundvandsboring. Hvilke virkemidler har vi til beskyttelse af boringer, hvad er effekten og hvordan måles det?

Målgruppe: Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder med kvalitet af grundvand og drikkevand.
Se program
4. maj 2021
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Tina Halkjær Andersen, Lene Rusholt og Lea Kromann-Gallop
10:15 Grundvandsanalyser og grundvandskemi
  - Naturlige stoffer
- Hvad skal man være opmærksom på?
- Fejl i analysen?
- Grundvandskemiens hovedparametre
- Behandlingskrævende parametre
  Tina Halkjær Andersen
10:45 Grundvandskemiske hovedprocesser
  - pH
- Redoxprocesser
- Opgave
  Tina Halkjær Andersen
11:25 Kritiske parametre og fejlkilder i grundvandsanalyser
  - Hvordan defineres og identificeres disse i relation til hovedprocesserne: Syre-baseforhold og redox
  Tina Halkjær Andersen
11:35 Kemiske processer
  - Grundvandskemiske processer:
- Mineralopløsning
-Ionbytning
- Pyritoxidation
- Sulfatreduktion
- Frigivelse af arsen
  Tina Halkjær Andersen
12:05 Frokost
13:05 Kemiske processer
  - Opgave: Beskrivelse af vandtyper ud fra analyser
  Tina Halkjær Andersen
13:35 Tolkning af hydrogeologisk miljø ud fra en analyse
  - Indflydelse fra arealanvendelse og hydrogeologisk miljø.
  Tina Halkjær Andersen
14:20 Opsamling på grundvandskemi?
  Tina Halkjær Andersen
14:35 Dårlig vandkvalitet
  - Hvilke parametre
  Per Misser
15:05 kaffe og kage
15:35 Årsager til dårlig vandkvalitet
  - Tekniske installationer
- Naturlig grundvandskvalitet
- Forureningstyper
- Hvordan opklares årsager til forurening?
  Per Misser
16:15 Handlemuligheder
  - Målrettede analyseprogrammer
- Almene anlæg
- Enkeltindvindere
- Pesticidaftalens indflydelse på screening af pesticider i GRUMO og boringskontrollen
- Hvilke handlemuligheder er der?
Områdeudpegninger (OSD/FI/IO)
- Hvad kan man gøre indenfor disse områder?
- Hvad gør man udenfor?
  Per Misser
18:00 Middag
19:30 Kursisterne præsenterer egne problemstillinger
  Tina Halkjær Andersen
21:00 Erfa udveksling i dråben
5. maj 2021
08:30 Opsamling på dag 1
09:00 Arealanvendelse og risikostoffer relateret til arealanvendelse
  - Kemiske stoffer og arealanvendelse
- Nitratudvaskning
- Indvirkning fra historik
- Opgave, nitratudvaskning
- Klimaforandringernes indflydelse på arealanvendelse og nitratudvaskning
  Per Grønvald og Tina Halkjær Andersen
10:00 Arealanvendelsesbestemt grundvandsbeskyttelse
  Per Grønvald
10:45 Pesticider
  - Pesticiders kemi og nedbrydningsforhold
- Hvordan vurderes risiko for forurening - SFI
BNBO og den nye pesticidaftale
Handlingsplaner for forsyninger
- Kildesporing, hvordan bruges grundvandskemien?
  Tina Halkjær Andersen, Per Misser og Per Grønvald
11:45 Frokost
12:45 Grundvandsbeskyttelse intro
  - Beregninger og monitering
  Tina Halkjær Andersen
13:15 Prioritering af virkemidler
  - Prioritering af virkemidler til grundvandsbeskyttelse - hvordan kan man gøre det i praksis?
- Generelle virkemidler
- Specielle virkemidler
  Per Grønvald
14:00 Effekt af virkemidler
  - Hvordan estimeres effekten af virkemidlerne?
- Eksempler
  Per Grønvald
15:00 Kaffe og kage
15:30 Afslutning og evaluering
  Tina Halkjær Andersen og Lea Kromann-Gallop
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Geolog Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S
• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret
Undervisere
• Geolog Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S
• Chef for Vand og Spildevand Per Grønvald, Brønderslev Forsyning A/S
• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret
• Miljøsagsbehandler Per Misser, Norddjurs Kommune
• Proceskonsulent Lene Rusholt, Sweco Danmark A/S
18325
Vandkvalitet i drikkevandsboringer
4. maj 2021 til
5. maj 2021
Tilmeldingsfrist: 2. april 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde