Vandkvalitet i drikkevandsboringer

Hvilke handlinger er jf. gældende lovgivning mulig for sikring grundvandskvaliteten.

Hvilke handlinger er jf. gældende lovgivning mulig for sikring grundvandskvaliteten?

Kurset lærer dig at tolke en boringskontrolanalyse. Hvilke processer man kan læse af analysen og hvordan identificerer man fejlbehæftede analyser?

Vi gennemgår behandlingskrævende parametre og beskriver problematiske indhold. Vi ser også på årsager og handling i forbindelse med forurening af en grundvandsboring. Hvilke virkemidler har vi til beskyttelse af boringer, hvad er effekten og hvordan måles det?

Målgruppe: Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder med kvalitet af grundvand og drikkevand.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Kurset lærer dig at tolke en boringskontrolanalyse. Hvilke processer man kan læse af analysen og hvordan man identificerer fejlbehæftede analyser. Behandlingskrævende parametre gennemgås og problematiske indhold beskrives. Årsager og handlinger i forbindelse med forurening af en grundvandsboring gennemgåes. Hvilke virkemidler har vi til beskyttelse af boringer, hvad er effekten og hvordan måles det.
Undervisere
Kursusledelse
• Geolog Tina Halkjær Andersen
• Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Geolog Tina Halkjær Andersen
• Chef for Vand og Spildevand Per Grønvald, Brønderslev Forsyning A/S
• Miljømedarbejder Per Visbech Misser , Norddjurs Kommune
18038
Vandkvalitet i drikkevandsboringer
29. april 2020 til
30. april 2020
Tilmeldingsfrist: 27. marts 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde