Vandkvalitet i drikkevandsboringer

Hvilke handlinger er jf. gældende lovgivning mulige for sikring afgrundvandskvaliteten?

Grundvandets kemiske sammensætning ændrer sig løbende. Den naturlige kemi ændrer sig samtidig med at arealanvendelsen påvirker grundvandskvaliteten. Prognoser for udviklingen skal gennemtænkes. Forståelsen af grundvandskemien giver dig indsigt i, at det IKKE er godt nok med en lineær regression baseret på tidligere analyser i Jupiter. Stoftransport i grundvandsmodeller leverer heller ikke løsningen. På kurset får du bl.a. indsigt i:
- Hvad der kendetegner de kemiske stoffer, der findes i vores grundvand.
- Hvordan de geologiske lag påvirker grundvandskvaliteten.
- Konkrete værktøjer til systematisk at beskrive grundvandskvaliteten.
- Hvad påvirker den fremtidige udvikling for indhold af naturlige stoffer.
- Sprøjtemidler får særlig fokus og BNBO inddrages.
- Hvilke sprøjtemidler skal der analyseres for nu, og kan vi forudse, hvilke sprøjtemidler der er på vej og planlægge analyseprogrammerne derefter?

Målgruppe: Kurset er særligt relevant for medarbejdere ved kommuner og forsyningsselskaber, der arbejder med drikkevandskvalitet og grundvandsbeskyttelse
Se program
29. april 2020
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Tina Halkjær Andersen og Dion Nørgaard
10:15 Grundvandsanalyser og grundvandskemi
  - Naturlige stoffer
- Hvad skal man være opmærksom på?
- Fejl i analysen?
- Grundvandskemiens hovedparametre
- Behandlingskrævende parametre
  Tina Halkjær Andersen
10:45 Grundvandskemiske hovedprocesser
  - pH
- Redoxprocesser
- Opgave
  Tina Halkjær Andersen
11:25 Kritiske parametre og fejlkilder i grundvandsanalyser
  - Hvordan defineres og identificeres disse i relation til hovedprocesserne: Syre-baseforhold og redox
  Tina Halkjær Andersen
11:35 Kemiske processer
  - Grundvandskemiske processer:
- Mineralopløsning
-Ionbytning
- Pyritoxidation
- Sulfatreduktion
- Frigivelse af arsen
  Tina Halkjær Andersen
12:05 Frokost
13:05 Kemiske processer
  - Opgave: Beskrivelse af vandtyper ud fra analyser
  Tina Halkjær Andersen
13:35 Tolkning af hydrogeologisk miljø ud fra en analyse
  - Indflydelse fra arealanvendelse og hydrogeologisk miljø.
  Tina Halkjær Andersen
14:20 Opsamling på grundvandskemi?
  Tina Halkjær Andersen
14:35 Dårlig vandkvalitet
  - Hvilke parametre
  Per Visbech Misser
15:05 kaffe og kage
15:35 Årsager til dårlig vandkvalitet
  - Tekniske installationer
- Naturlig grundvandskvalitet
- Forureningstyper
- Hvordan opklares årsager til forurening?
  Per Visbech Misser
16:15 Handlemuligheder
  - Målrettede analyseprogrammer
- Almene anlæg
- Enkeltindvindere
- Pesticidaftalens indflydelse på screening af pesticider i GRUMO og boringskontrollen
- Hvilke handlemuligheder er der?
Områdeudpegninger (OSD/FI/IO)
- Hvad kan man gøre indenfor disse områder?
- Hvad gør man udenfor?
  Per Visbech Misser
18:00 Middag
19:30 Kursisterne præsenterer egne problemstillinger
  Tina Halkjær Andersen
21:00 Erfa udveksling i dråben
30. april 2020
08:30 Opsamling på dag 1
09:00 Arealanvendelse og risikostoffer relateret til arealanvendelse
  - Kemiske stoffer og arealanvendelse
- Nitratudvaskning
- Indvirkning fra historik
- Opgave, nitratudvaskning
- Klimaforandringernes indflydelse på arealanvendelse og nitratudvaskning
  Per Grønvald og Tina Halkjær Andersen
10:00 Arealanvendelsesbestemt grundvandsbeskyttelse
  Per Grønvald
10:45 Pesticider
  - Pesticiders kemi og nedbrydningsforhold
- Hvordan vurderes risiko for forurening - SFI
BNBO og den nye pesticidaftale
Handlingsplaner for forsyninger
- Kildesporing, hvordan bruges grundvandskemien?
  Tina Halkjær Andersen, Per Visbech Misser og Per Grønvald
11:45 Frokost
12:45 Grundvandsbeskyttelse intro
  - Beregninger og monitering
  Tina Halkjær Andersen
13:15 Prioritering af virkemidler
  - Prioritering af virkemidler til grundvandsbeskyttelse - hvordan kan man gøre det i praksis?
- Generelle virkemidler
- Specielle virkemidler
  Per Grønvald
14:00 Effekt af virkemidler
  - Hvordan estimeres effekten af virkemidlerne?
- Eksempler
  Per Grønvald
15:00 Kaffe og kage
15:30 Afslutning og evaluering
  Tina Halkjær Andersen og Dion Nørgaard
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Geolog Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Geolog Tina Halkjær Andersen, EnviDan A/S
• Chef for Vand og Spildevand Per Grønvald, Brønderslev Forsyning A/S
• Miljømedarbejder Per Visbech Misser , Norddjurs Kommune
18038
Vandkvalitet i drikkevandsboringer
29. april 2020 til
30. april 2020
Tilmeldingsfrist: 27. marts 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde