Vandindvindingstilladelser

Mange vandindvindinger er truet af grundvandsforurening, det kommer til at øge behovet for nye indvindingsboringer.

Det er  kommunerne, der giver indvindingstilladelser til grundvand og overfladevand. På kurset får du et grundlæggende indblik i hydrogeologien og bliver klædt på med lov- og plangrundlaget, inden vi gennemgår de forskellige indvindingstilladelser.

Målgruppe: Alle, der arbejder med administration af vandforsyningsloven og vandindvindingstilladelser, både når der er tale om forlængelse af eksisterende og udstedelse af nye indvindingstilladelser. https://www.fvc.dk/kursus/3774
Uddybende oplysninger
Om kurset
Mange vandindvindinger er truet af grundvandsforurening, det kommer til at øge behovet for nye indvindingsboringer. Det er  kommunerne, der giver  indvindingstilladelser til grundvand og overfladevand. På kurset får du et grundlæggende indblik i hydrogeologien og bliver klædt på med lov- og plangrundlaget, inden vi gennemgår de forskellige indvindingstilladelser. Vi ser på samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser og du får redskaber og skabeloner som hjælp til dit arbejde med fremtidige tilladelser.

På dette kursus får du et godt overblik over gældende lovgivning og den praktiske sagsbehandling. Vi kommer blandt andet omkring disse emner:
Hydrogeologi
Vandforsyningsloven
Miljømålsloven
Andre regelsæt
Indvindingstilladelser
Nye boringer
Erstatningsboringer
Forlængelse af indvindingstilladelser

VVM- screening
Undervisere
Kursusledelse
• Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Rosen, Hjørring kommune
Undervisere
• Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen
• Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Rosen, Hjørring kommune
17981
Vandindvindingstilladelser
10. marts 2020 til
11. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 7. februar 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde