Vandindvindingstilladelser

Mange vandindvindinger er truet af grundvandsforurening, det kommer til at øge behovet for nye indvindingsboringer.

Det er  kommunerne, der giver indvindingstilladelser til grundvand og overfladevand. På kurset får du et grundlæggende indblik i hydrogeologien og bliver klædt på med lov- og plangrundlaget, inden vi gennemgår de forskellige indvindingstilladelser.


Målgruppe: Alle, der arbejder med administration af vandforsyningsloven og vandindvindingstilladelser, både når der er tale om forlængelse af eksisterende og udstedelse af nye indvindingstilladelser. https://www.fvc.dk/kursus/3774
Se program
17. august 2020
09:00 Kaffe og rundstykker
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Dion Nørgaard og Jens Chr. Ravn Rosen
10:00 Love, regler og andre kringelkroge
  - Vandforsyningsloven
- Bekendtgørelserne
- VVM
- Normer
- Andre love og planer vi skal have med i sagsbehandlingen
  Jens Chr. Ravn Rosen
10:30 Pause
10:40 Nye tilladelser til vandindvinding til vandværker
  - Foreløbig indvindingstilladelse
- Endelig vandindvindingstilladelse
  Jens Chr. Ravn Rosen
12:00 Frokost
13:00 Hydrogeologi
  - Hydrogeologisk forståelsesramme, herunder samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser. 
- Hydrauliske grundbegreber 
  Jacob Birk Jensen
14:45 Kaffepause
15:15 Påvirkning af natur og vandløb
  - Beregningsmodeller
- Hydrologiske/konceptuelle vurderinger
- Besigtigelser & overvågning
  Jacob Birk Jensen
18:00 Middag
19:30 Uformel erfa-udveksling i ”Dråben”
  Jens Chr. Ravn Rosen
18. august 2020
08:30 Opsamling på Dag 1
  Jens Chr. Ravn Rosen
09:00 Vi skriver indvindingstilladelser - Cases
  - Tilladelse til vandværk
- tilladelse til markboring
- andre tilladelser
  Jens Chr. Ravn Rosen
12:00 Frokost
13:00 Sammenfatning af tilladelser
  - Tilladelser drøftes
  Jens Chr. Ravn Rosen
14:00 Snurrige tilladelser og ophør af tilladelser
  - Regler for erstatningsboringer
- Tilladelse til sænkning af grundvand
- Andre ikke almindelige tilladelser
- Ophør og afslag på tilladelser
  Jens Chr. Ravn Rosen
15:30 Evaluering
  Kaffe og kage
  Dion Nørgaard og Jens Chr. Ravn Rosen
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Rosen, Hjørring kommune
Undervisere
• Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen
• Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Rosen, Hjørring kommune
18238
Vandindvindingstilladelser
17. august 2020 til
18. august 2020
Tilmeldingsfrist: 17. juli 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde