Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet.
Vi ser på regler og lovgivning på vandforsyningsområdet – Administration af samspil mellem Vandforsyningsloven, Forvaltningsloven Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, ”Habitatbekendtgørelsen” og vejloven mfl.
Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet.

Målgruppe: Medarbejdere i vandselskaberne, kommunerne og rådgivere der arbejder med vandforsyningsområdet.
Se program
3. marts 2020
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Dion Nørgaard og Pernille Aagaard Truelsen
10:00 Vandreformen og opgavefordeling mellem kommune og vandforsyninger
  - Organisation og beføjelse
Vandsektorens seneste ændringer
- hvad er konsekvenserne?
- Nye økonomiske rammebetingelser
  Kasper Martin
11:00 Vandselskabers forsyningspligt
  - afgrænsning af vandselskabernes forsyningspligt og påbud om forsyning
  Kasper Martin
12:00 Frokost
13:00 Regulativer
  - vedtagelse, indhold og virkning
  Kasper Martin
14:00 Bidrag og prisfastsættelse
  - Anlægs-, drifts- og passagebidrag
- Prisfastsættelse, takstgodkendelse, prislofter og takstblade
- Opkrævning af bidrag og vandafgift
  Pernille Aagaard Truelsen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Case / gruppediskussion
  Pernille Aagaard Truelsen
16:15 Ejerskab til anlæg og ledningsnet
  - Hvor ophører forsyningens anlæg/forsyningsgrænser mv.
- Etablering af rettigheder til placering af anlæg og ledninger – aftale eller ekspropriation
- Kort om gæsteprincippet
- Sikring af rettigheder - deklarationer og tinglysning
  Pernille Aagaard Truelsen
18:00 Middag
09:00 Morgenbuffet
4. marts 2020
08:15 Opsamling fra dag 1
  Niels Cajus Pedersen
08:30 Vandforsyningsplanlægning og beskyttelse af grundvand
  - Vandforsyningsplanlægning
- Indsatsplanlægning
- BNBO
  Niels Cajus Pedersen
09:30 Pause
09:40 Vandforsyningsplanlægning og beskyttelse af grundvand fortsat
  Niels Cajus Pedersen
10:30 Pause
10:40 Indvindingstilladelser (almene vandværker)
  - Bore- og indvindingstilladelser, herunder forhold angående VVM, miljøkonsekvensvurderinger, vandområdeplaner og habitatdirektivet
  Niels Cajus Pedersen
11:45 Frokost
12:45 Tilsyn med vandforsyninger
  - Tilsynsregler og forvaltningsretten
- Tilsyn og håndhævelse
- Påbud, forbud og politianmeldelse
- Selvhjælpshandlinger
  Peter Nymann
14:15 Case / gruppeopgave
  Niels Cajus Pedersen og Peter Nymann
14:45 Kaffe og kage
  - Opsamling gruppearbejder
  Peter Nymann og Niels Cajus Pedersen
15:30 Evaluering
  Peter Nymann, Dion Nørgaard og Niels Cajus Pedersen
15:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Undervisere
• Advokat, LL.M. Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
17991
Vandforsyningsjura og vandforsyningslov
3. marts 2020 til
4. marts 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde