Uvedkommende vand

På kurset lokaliserer vi typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet. Kurset fokuserer på forebyggelse, opsporing og muligheder for udbedring af problemet. Vi ser på forsyningernes og kommuners roller når, der er uhensigtsmæssigt meget regnvand, drænvand eller overfladevand i spildevandskloakker, eller der er spildevand i regnvandskloakkerne og konsekvenserne heraf.
På kurset gennemgår vi de regler, der regulerer området og hvilken dokumentation, der skal til, når man vil bruge lovgivningen til at reducere antallet af fejlkoblinger.
Og der bliver mulighed for at drøfte, hvordan vi fremadrettet begrænser antallet af fejlkoblinger.
Målgruppe: Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer, som er beskæftiget med spildevandsplanlægning, afløbsteknik, drift og udlednings- og nedsivningstilladelser.
Se program
20. oktober 2020
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:20 Velkomst og introduktion
  Benny Nielsen og Charlotte Frambøl
09:30 Fejlkoblinger – et fælles problem for både forsyningsselskab og kommune
  - konsekvenser
- typiske årsager
- andet uvedkommende vand
  Nikolaj Feldbech Rasmussen
10:15 Fejltilslutninger i et juridisk perspektiv
  - Lovgivning
- Hvem må hvad, hvem skal gør hvad?
- Dokumentation for fejlkoblinger
  Peter Nymann
11:15 Pause
11:25 Fejlkoblinger i et juridisk perspektiv - fortsat
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Hvordan fremskaffer vi den fornødne dokumentation?
  - Strategier
- Lokalisering af fejlkoblinger
- TV-kontrol efter separering
- Sporstofsundersøgelser
- Flowmålinger / niveaumålinger
- Løfte dæksler
- Pindsvin
- RFID clips
- DTS – Temperaturmåling
  Anders Munk Rediin
14:15 Kommunale muligheder
  - Håndtering af fejlkoblinger - sagsgang
  Liane Sommer
14:55 Kaffe og kage
15:15 Udfordringer med højtstående og stigende grundvand
  - Kortlægning af grundvands- og indsivningsforhold
- Kloaksaneringsstrategi
- Vurdering af effekten af nye tætte kloakker
- Hvad med diverse private grundvandspumper?
  Benny Nielsen
15:50 Projekt ”0-fejlkoblinger”
  - Resultatet fra arbejdet i DANVA
- Erfaringer fra salen, sådan gør vi
  Benny Nielsen
16:15 Afrunding og evaluering
  Benny Nielsen og Charlotte Frambøl
16:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S
Undervisere
• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret
• Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Projektleder Nikolaj Feldbech Rasmussen, EnviDan A/S
• Projektchef Anders Munk Rediin, EnviDan A/S
• Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS
18198
Uvedkommende vand
20. oktober 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde