Uvedkommende vand

På kurset lokaliserer vi typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet. Kurset fokuserer på forebyggelse, opsporing og muligheder for udbedring af problemet. Vi ser på forsyningernes og kommuners roller når, der er uhensigtsmæssigt meget regnvand, drænvand eller overfladevand i spildevandskloakker, eller der er spildevand i regnvandskloakkerne og konsekvenserne heraf.
På kurset gennemgår vi de regler, der regulerer området og hvilken dokumentation, der skal til, når man vil bruge lovgivningen til at reducere antallet af fejlkoblinger.
Og der bliver mulighed for at drøfte, hvordan vi fremadrettet begrænser antallet af fejlkoblinger.
Målgruppe: Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer, som er beskæftiget med spildevandsplanlægning, afløbsteknik, drift og udlednings- og nedsivningstilladelser.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Fejlkobling af spildevand og regnvand er et hyppigt forekommende problem i de separatkloakerede oplande. Undersøgelser udført af Aarhus Vand viser, at en fejlkoblingsgrad på 5-10% ikke er ualmindelig. En anden uvelkommen gæst i spildevandsledningen, som forsyningen gerne vil af med, er drænvand/grundvand.

Fejlkoblinger/uvedkommende vand kan medføre hydraulisk overbelastning af spildevandsledningerne og en uønsket miljøbelastning af vandløb og søer via regnvandsledninger. Fejlkoblinger er et væsentligt problem for forsyningen, idet folk i separatkloakerede oplande lejlighedsvis kan opleve oversvømmelser med opblandet spildevand fra systemet både i kældre og på terræn, og den uønskede miljøbelastning kan være et væsentligt problem for kommunen, der kan få vanskeligt ved at leve op til vandplanernes målsætninger.

Derudover er det også en unødig belastning i spildevandssystemet der medfører unødvendige driftsomkostninger på renseanlæg.

På kurset ser vi bl.a. på typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloakken skal findes, udbedres og forebygges. Vi ser også på hvilke regler der regulerer området og hvilken dokumentation, der skal til, når man vil bruge lovgivningen til at reducere antallet af fejlkoblinger.
Der bliver mulighed for at drøfte, hvordan vi fremadrettet begrænser antallet af fejlkoblinger.
Undervisere
Kursusledelse
• Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S
• Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S
• Projektleder Nikolaj Feldbech Rasmussen, EnviDan A/S
• Projektchef Anders Munk Rediin, EnviDan A/S
• Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
18020
Uvedkommende vand
2. april 2020
Tilmeldingsfrist: 28. februar 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde