Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Vandløbsteknikerkursus (1 VTp)

Et upræcist udbudsmateriale giver ofte både udbyder og tilbudsgiver store problemer. Ikke kun med arbejdets tilrettelægning og udførelse, men også med lodsejernes og andre interessenters tilfredshed, hvilket ofte ender med tidskrævende klagesager.

På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet.

Derudover ser vi på vigtigheden af kontrol med vandløbsvedligeholdelsen, og hvordan det kan ske på en hensigtsmæssig måde, der både sikrer kontinuitet og vidensopsamling.

Målgruppe: Kommunale vandløbsmedarbejdere der står for vandløbsvedligeholdelsen og kontrol af arbejdet.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Stadig flere kommuner udliciterer vandløbsvedligeholdelsen eller del af den. Udliciteringen sker ofte ud fra et ønske om at opnå en driftsbesparelse.
Samtidig skal kommunerne sikre at vandløbsvedligeholdelsen sker på en sådan måde, at der både tages hensyn vandløbets vandafledningsevne og målopfyldelsen, og det stiller krav til både udbudsmaterialet og kontrol i forbindelse med arbejdets udførelse.
Et upræcist udbudsmateriale vil i de fleste tilfælde give både udbyder og tilbudsgiver store problemer. Ikke kun med arbejdets tilrettelægning og udførelse, men også med lodsejernes og andre interessenters tilfredshed, hvilket ofte ender med tidskrævende klagesager.
På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet og dermed sikre, at vandløbsvedligeholdelsen sker i overensstemmelse med vandløbsregulativerne, og at vandløbets miljømålsopfyldelse tilgodeses.
Derudover ser vi på vigtigheden af kontrol med vandløbsvedligeholdelsen, og hvordan det kan ske på en hensigtsmæssig måde, der både sikrer kontinuitet og vidensopsamling.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret
• Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S
Undervisere
• Skoventreprenør Finn Bøgedal, Bøgedal Skovbrug
• Sektionsleder, civilingeniør Jesper Madsen, Orbicon A/S
• Advokatfuldmægtig Louise Ravn Nielsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
18180
Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen
9. marts 2021
Tilmeldingsfrist: 5. februar 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde