Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Vandløbsteknikerkursus (1 VTp)

Et upræcist udbudsmateriale giver ofte både udbyder og tilbudsgiver store problemer. Ikke kun med arbejdets tilrettelægning og udførelse, men også med lodsejernes og andre interessenters tilfredshed, hvilket ofte ender med tidskrævende klagesager.

På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet.

Derudover ser vi på vigtigheden af kontrol med vandløbsvedligeholdelsen, og hvordan det kan ske på en hensigtsmæssig måde, der både sikrer kontinuitet og vidensopsamling.
Målgruppe: Kommunale vandløbsmedarbejdere der står for vandløbsvedligeholdelsen og kontrol af arbejdet.
Se program
10. marts 2020
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Winnie Post og Dion Nørgaard
10:00 Udbudsjura og vandløbsvedligeholdelse
  - Udbudspligt i forhold til vandløbsvedligeholdelse
- Udbudsform
- Ændringer i gældende kontrakt
  Pernille Aagaard Truelsen og Louise Ravn Nielsen
11:00 Pause
11:15 Udarbejdelse af udbudsmaterialet
  - Udbudsprocessen (tilgængelighed af udbudsmaterialet, spørgsmål, licitation,
tildeling)
- Kontraktform -hvor vi kan præsentere rammeaftaler vs. almindelige aftaler.
- Udbuddets dokumenter
- Udvælgelseskriterier og udelukkelse af tilbudsgivere.
- Tildelingskriterier (krav til tilbudsgiver i udbudsprocessen)
- Hvilke krav kan/bør vi stille
- Faldgruber
- Udbuddets delentrepriser (samlet/vandløbssystemer/områder?)
- Krav og advarsler (”Motivation” for entreprenøren)
- Kontraktstyring
- Ophævelse af kontrakt
- og meget mere
  Helene Elna Nord og Winnie Post
12:00 Frokost
13:00 Udarbejdelse af udbudsmaterialet, fortsat
  Helene Elna Nord, Winnie Post og Finn Bøgedal
14:45 Kagebord
15:15 Kontrol af kontraktholder og vandløbsvedligeholdelse
  - Egenkontrol
- Dokumentation
-Tilsyn
- Godkendelse
  Winnie Post
16:30 Opsamling og evaluering
  Winnie Post og Dion Nørgaard
16:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Biolog Winnie Post, Herning Kommune
Undervisere
• Skoventreprenør Finn Bøgedal, Bøgedal Skovbrug
• Advokatfuldmægtig Louise Ravn Nielsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Ingeniør Helene Elna Nord, COWI A/S
• Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Biolog Winnie Post, Herning Kommune
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
18097
Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen
10. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 7. februar 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde