Transportsystemer for spildevand

– projektering og anlæg 360°

Vi arbejder med planlægning af transportsystemer for spildevand, dimensioneringsgrundlag, tracévalg og lugtbekæmpelse samt design af pumpestation, pumpetekniske begreber og vurderinger samt SRO. Vi ser på aftaler i forbindelse med rettigheds- og arealerhvervelse og udbudsstrategi og udførelse. Kurset er udviklet til dig, der planlægger, projekterer, leverer eller har driftsansvar for transportanlæg i spildevandsforsyningerne.

Transportanlæggene bliver en stadig vigtigere del af forsyningsstrukturen. Derfor er det afgørende vigtigt, at alle forhold er i orden: Samspil mellem forsyning og myndighed før, under og efter anlægsopgaven, valg af tracé og hardware, design og holdbarhed - og mere endnu. Alle disse udfordringer tager vi op, så du efter kurset ved, hvordan du kommer videre med at udvikle jeres transportanlæg.
Målgruppe: Planlæggere, projektledere, afløbsingeniører, tekniske assistenter og alle andre i forsyningerne, der er involveret i planlægning, projektering og anlæg af nye spildevandsledninger. Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende ingeniørfirmaer.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Her kommer vi hele vejen rundt om emnet transportanlæg. Kurset er udviklet til dig, der planlægger, projekterer, leverer eller har driftsansvar for transportanlæg i spildevandsforsyningerne.

Transportanlæggene bliver en stadig vigtigere del af forsyningsstrukturen, ikke mindst med de mange centraliseringer af spildevandsrensningen, der er på vej. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi er omhyggelige med at planlægge og udforme anlæggene til mange års sikker og problemfri drift. I planlægnings- og projekteringsfasen er samarbejdet med de kommunale myndigheder meget vigtigt. Ikke kun i forbindelse med arealerhvervelse, men også i forbindelse med valg af anlægsløsninger.

Et godt samarbejde kan sikre innovative, pragmatiske og omkostningseffektive løsninger I designfasen kan grundlaget være komplekst. Der er faglige udfordringer ved valg af tracé, placering og antal af pumpestationer og ikke mindst valg af pumper og udstyr, hvor en lang række pumpetekniske vurderinger og energihensyn spiller ind.

Transportanlæggene skal også fungere optimalt i hele anlæggets levetid, selvom tilløbsmængderne kan ændre sig drastisk undervejs på grund af ændringer i oplandssammensætningen. De synlige elementer skal helst være pænt designede og må frem for alt ikke genere omgivelserne med ubehagelige lugte.

Alle disse udfordringer tager vi op, så du efter kurset ved, hvordan du kommer videre med at udvikle jeres transportanlæg.
Undervisere
Kursusledelse
• Entreprisechef Jens Albrechtsen, EnviDan A/S
• Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Entreprisechef Jens Albrechtsen, EnviDan A/S
• Projektingeniør Guðmundur Andrésson, EnviDan A/S
• Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S
• ErhvervsPh.D Bruno Kiilerich, GRUNDFOS DK A/S
• Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S
• Projektleder Ole Pedersen, NIRAS
• Afdelingsleder Peder Steffensen, Picca Automation A/S
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
18073
Transportsystemer for spildevand
2. september 2020 til
3. september 2020
Tilmeldingsfrist: 31. juli 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde