Transportsystemer for spildevand

– projektering og anlæg 360°

Vi arbejder med planlægning af transportsystemer for spildevand, dimensioneringsgrundlag, tracévalg og lugtbekæmpelse samt design af pumpestation, pumpetekniske begreber og vurderinger samt SRO. Vi ser på aftaler i forbindelse med rettigheds- og arealerhvervelse og udbudsstrategi og udførelse. Kurset er udviklet til dig, der planlægger, projekterer, leverer eller har driftsansvar for transportanlæg i spildevandsforsyningerne.

Transportanlæggene bliver en stadig vigtigere del af forsyningsstrukturen. Derfor er det afgørende vigtigt, at alle forhold er i orden: Samspil mellem forsyning og myndighed før, under og efter anlægsopgaven, valg af tracé og hardware, design og holdbarhed - og mere endnu. Alle disse udfordringer tager vi op, så du efter kurset ved, hvordan du kommer videre med at udvikle jeres transportanlæg.

Målgruppe: Planlæggere, projektledere, afløbsingeniører, tekniske assistenter og alle andre i forsyningerne, der er involveret i planlægning, projektering og anlæg af nye spildevandsledninger. Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende ingeniørfirmaer.
Se program
2. september 2020
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Dion Nørgaard og Jens Albrechtsen
10:00 Planlægning af transportsystemet
  - Spildevandsplan, dispositionsplanlægning,
- Renseanlægsstrukturplan – hvilket projekt kan bedst betale sig?
- Myndighedskrav og –behandling mv. – hvilket projekt kan bedst betale sig?
  Claus Kobberø
11:00 Kaffepause
11:15 Tilvejebringelse og fortolkning af dimensioneringsgrundlag
  - Vurdering af oplandsforhold samt spildevandsbelastning
- Uvedkommende vand, oplandsforhold og ændringer over tid, bassiner mv.
  Karsten Egebjerg Pedersen
12:00 Tracévalg - vigtige parametre og overvejelser
  - Topografi
- Arealanvendelse, beskyttet natur, fredninger, øvrig infrastruktur, hensyn til anden planlægning og interessenter
  Jens Albrechtsen
13:00 Frokost
14:00 Lugtbekæmpelse
  - Svovlbrinteudvikling og løsningsforslag
  Bruno Kiilerich
14:45 Grundlæggende pumpetekniske begreber og hydraulik
  - Overblik og opmærksomhedspunkter
  Guðmundur Andrésson
15:30 Kaffepause i Dråben
16:00 Avancerede pumpetekniske vurderinger
  - Beregningsmodeller og deres anvendelse
- Trykstødsdæmpende foranstaltninger, udluftningsmuligheder og vakuumbrydere
  Guðmundur Andrésson
17:00 Energioptimering
  - Introduktion, formler, levetidsbetragtninger, løsninger
- Frekvensomformere, pumpekonfigurering, driftsoptimering etc.
  Karsten Egebjerg Pedersen
18:00 Design af pumpestation
  - Valg af principper, hvad skal der tages højde for?
- Fordele og ulemper ved de forskellige muligheder
  Jens Albrechtsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand i Dråben
3. september 2020
08:30 Opsamling på 1. dag
  Jens Albrechtsen
09:00 Design af den tørt opstillede pumpestation
  - Udformning og indretning
- Opmærksomhedspunkter ift. driftsforhold herunder adgangsforhold, komponentvalg
  Jens Albrechtsen
10:15 El og SRO til pumpestationer
  - Hvilke input fra SRO-folket er væsentlige at inddrage i projektering og anlæg af transportsystemer
  Peder Steffensen
11:15 Udbudsstrategi
  - Krav til udbud, valg af entrepriseopdeling, faldgruber mv.
  Pernille Aagaard Truelsen
12:15 Frokost
13:00 Rettigheds- og arealerhvervelse
  - Frivillige aftaler eller ekspropriation
- Landsaftalen
- Planlægning af politisk behandling, åstedsforetning mv.
  Ole Pedersen
14:15 Udførelse
  - Materialevalg, priserfaringer, opgravning vs styret boring
  Ole Pedersen
15:15 Afrunding og evaluering, herunder kaffe, te og kage
  Dion Nørgaard og Jens Albrechtsen
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Entreprisechef Jens Albrechtsen, EnviDan A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Entreprisechef Jens Albrechtsen, EnviDan A/S
• Projektingeniør Guðmundur Andrésson, EnviDan A/S
• Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S
• Senior Specialist, Wastewater Bruno Kiilerich, GRUNDFOS DK A/S
• Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S
• Projektleder Ole Pedersen, NIRAS
• Afdelingsleder Peder Steffensen, Picca Automation A/S
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
18073
Transportsystemer for spildevand
2. september 2020 til
3. september 2020
Tilmeldingsfrist: 31. juli 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde